https://afghanistan.asia-news.com/prs/archives/2019/10?footer_link=true

بایگانی برای

تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند | تروریسم
تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند
اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است | تروریسم
اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است
طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند | امنیت
طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند
با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است | تروریسم
با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است
تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند | امنیت
تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند
توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است | امنیت
توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است
مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد | تروریسم
مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد
از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند | امنیت
از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند
ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند | امنیت
ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند
سیاست های لیلامی تهران به دنبال تضعیف صنایع افغان است | اقتصاد
سیاست های لیلامی تهران به دنبال تضعیف صنایع افغان است
داعش ویدیوهای اجسادی را که در جاده ها کشیده شده بودند، بر اپلیکیشن نوجوانان تیک توک نشر کردند | رسانه
داعش ویدیوهای اجسادی را که در جاده ها کشیده شده بودند، بر اپلیکیشن نوجوانان تیک توک نشر کردند
جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند | امنیت
جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند
هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند | امنیت
هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند
نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند | امنیت
نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند
وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است | امنیت
وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است
شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند | امنیت
شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند
باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند | امنیت
باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند
انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت | تروریسم
انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت
ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد | امنیت
ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد
مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند | امنیت
مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند
شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد. | تروریسم
شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.
تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند | امنیت
تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند
بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند | تروریسم
بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند
در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند | امنیت
در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند
سازمان ملل متحد، طالبان را برای کشته شدن ۸۵ نفر افراد ملکی در جریان کارزار های انتخابات، ملامت کرد | امنیت
سازمان ملل متحد، طالبان را برای کشته شدن ۸۵ نفر افراد ملکی در جریان کارزار های انتخابات، ملامت کرد
نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند | امنیت
نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند
به نظر می رسد که اختلافات درونی طالبان، در ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر باشند | امنیت
به نظر می رسد که اختلافات درونی طالبان، در ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر باشند
ناظرین از تلاش های شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قدردانی کردند | انتخابات
ناظرین از تلاش های شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قدردانی کردند
نیروهای افغان یک پسر ۱۱ ساله را از اسارت داعش رها ساختند | امنیت
نیروهای افغان یک پسر ۱۱ ساله را از اسارت داعش رها ساختند
سازمان ملل خشونت های وحشتناکی را گزارش داد که در افغانستان کودکان آنرا تحمل میکنند | جوانان
سازمان ملل خشونت های وحشتناکی را گزارش داد که در افغانستان کودکان آنرا تحمل میکنند
کشته شدن رهبر گروه القاعده، ضربه بزرگ علیه تروریزم تلقی میشود | امنیت
کشته شدن رهبر گروه القاعده، ضربه بزرگ علیه تروریزم تلقی میشود
طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند | امنیت
طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند
مقامات، تحقیقاتی را راجع به تجاوز جنسی گروهی طالبان بالای دختر ۸ ساله آغاز کردند | جنایت و عدالت
مقامات، تحقیقاتی را راجع به تجاوز جنسی گروهی طالبان بالای دختر ۸ ساله آغاز کردند
شکنجه نوجوان افغان در ایران، باعث برانگیختن عصبانیت و محکومیت شد | حقوق بشر
شکنجه نوجوان افغان در ایران، باعث برانگیختن عصبانیت و محکومیت شد
حملات انتقام جویانهٔ طالبان در بغلان، زنان و کودکان را که در سوگواری بسر می بردند، هدف قرار دادند | امنیت
حملات انتقام جویانهٔ طالبان در بغلان، زنان و کودکان را که در سوگواری بسر می بردند، هدف قرار دادند
برنامه ریزی گسترده از سوی نیروهای افغان برای پیروزی تاریخی به روز انتخابات، نقش کلیدی ای داشت | انتخابات
برنامه ریزی گسترده از سوی نیروهای افغان برای پیروزی تاریخی به روز انتخابات، نقش کلیدی ای داشت
پناهندگان افغان در پاکستان، ادعای 'مسخره آمیز' حمایت طالبان را ریشخند کردند | دیپلماسی
پناهندگان افغان در پاکستان، ادعای 'مسخره آمیز' حمایت طالبان را ریشخند کردند
قربانیان، عواقب حمله موتربمب طالبان بالای شفاخانهٔ زابل را حکایت کردند | امنیت
قربانیان، عواقب حمله موتربمب طالبان بالای شفاخانهٔ زابل را حکایت کردند
رهبران طالبان با آغوش کشی ها و خنده ها با مقامات پاکستانی دیدار نمودند | دیپلماسی
رهبران طالبان با آغوش کشی ها و خنده ها با مقامات پاکستانی دیدار نمودند
مرکز صلح پوهنتون هرات، فرهنگ پذیرش را تقویت می دهد | جوانان
مرکز صلح پوهنتون هرات، فرهنگ پذیرش را تقویت می دهد
افغانهای جوان در جریان ادامه جنگ «نامه های درد» را نگاشتند | جوانان
افغانهای جوان در جریان ادامه جنگ «نامه های درد» را نگاشتند
باشنده گان آزاد شده ولسوالی وردوج، بیرحمی های سالهای طالبان را حکایت کردند | امنیت
باشنده گان آزاد شده ولسوالی وردوج، بیرحمی های سالهای طالبان را حکایت کردند
نویسندهٔ افغان علی رغم مجازات قبلی طالبان، از روی جسارت رأی داد | انتخابات
نویسندهٔ افغان علی رغم مجازات قبلی طالبان، از روی جسارت رأی داد
دهقانان افغان، آلو ویرا را سودآورتر از بوته های کوکنار می دانند | اقتصاد
دهقانان افغان، آلو ویرا را سودآورتر از بوته های کوکنار می دانند

خلاصۀ خبر

یک ماین مشکوک کنار سرک طالبان ۵ کودک را در فاریاب کشتند خلیلزاد در مورد صلح با مقامات افغان در کابل رای زنی کرد نیروهای افغان ۵۰ عضو طالب را درعملیات واپس گیری یک ولسوالی در تخار کشتند تعهد ناتو با افغانستان «پایدار» است بمبگذار انتحاری طالبان در جلال آباد ۶ کودک را زخمی ساخت سربازان افغان ولسوالی دهنۀ غوری را از طالبان دوباره تصرف کردند یک حمله نیروهای هوایی افغان بیش از ۴۵ عضو قطعه سرخ طالبان را از پا درآورد. رهبر ارشد داعش در ننگرهار تسلیم شد دست کم ۲۷ کودک در انفجار مسجد جمعه گذشته در ننگرهار کشته شدند حملات هوایی، ۳۲ نفر جنگجویان طالب و داعش را در سراسر کشور به قتل رساند استولتنبرگ گفت، متحدین ناتو با افغانستان محکم ایستاد هستند نیروهای افغان ۱۲ جنگجوی طالب را در بلخ کشتند یک انفجار ۱۹ محصل را در پوهنتون غزنی زخمی ساخت مقامات افغان کشته شدن یک رهبر بلند پایه القاعده را در هلمند تائید کردند پولیس سرپل یک قوماندان طالبان را که قصد داشت انگشتان رای دهنده گان را قطع نماید کشتند حمله بمبگذاری جلال آباد ۱۰ تن را کشت و ۲۷ تن را زخمی ساخت پولیس کندهار ۱۱ جنگجوی طالب را بازداشت کردند نیروهای خاص افغان ۱۳ اسیر را از زندان طالبان در هلمند رها ساختند نیروهای افغان ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی اوبه را کشتند طی یک حمله هوایی افغان در بلخ ، ۸ جنگجویان طالب کشته شدند نیروهای افغان دهها عضوء گروه القاعده و طالبان را در هلمند کشتند یک ماین کنار سرک طالبان جان شش عضوء یک خانواده را در کاپیسا گرفت محب به طالبان گفت، به پروسه صلح بپیوندید ورنه در میدان جنگ با شکست دوامدار روبرو می شوید نیروهای افغان ولسوال نام نهاد طالبان و ۷ جنگجوی دیگر را در بلخ کشتند