بایگانی برای

رهبر جدید داعش هنوز در پرده رمز پنهان است
تحلیل

رهبر جدید داعش هنوز در پرده رمز پنهان است

۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
امنیت

۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند

طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
امنیت

طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند

ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
امنیت

ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است

حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
امنیت

حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند

با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
امنیت

با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند

داعش در تلاش است تا پس از یک سلسله شکست ها، مسیرهای تمویلی مهم را باز یابند
اقتصاد

داعش در تلاش است تا پس از یک سلسله شکست ها، مسیرهای تمویلی مهم را باز یابند

با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
امنیت

با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند

طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
امنیت

طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد

بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
امنیت

بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند

کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد
امنیت

کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد

پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند
امنیت

پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند

مبارزات حکومت در پیشبرد حقوق زنان افغان بسیار حیاتی ثابت شدند
حقوق زنان

مبارزات حکومت در پیشبرد حقوق زنان افغان بسیار حیاتی ثابت شدند

باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند
امنیت

باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند

به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند
امنیت

به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند

غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند
امنیت

غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند

هزاران ایرانیان طی سرکوب پس از تظاهرات، با شکنجه و اعدام روبرو می شوند
حقوق بشر

هزاران ایرانیان طی سرکوب پس از تظاهرات، با شکنجه و اعدام روبرو می شوند

یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت
امنیت

یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت

علمای دینی و بزرگان قومی نسبت به مذاکرات صلح طالبان ابراز خوشبینی کردند
امنیت

علمای دینی و بزرگان قومی نسبت به مذاکرات صلح طالبان ابراز خوشبینی کردند

درحالیکه مذاکرات ایالات متحده و طالبان در حال 'مکث مختصر' است، ۱۰ فرد ملکی بر اثر بمب کنار جاده در غزنی کشته شدند
امنیت

درحالیکه مذاکرات ایالات متحده و طالبان در حال 'مکث مختصر' است، ۱۰ فرد ملکی بر اثر بمب کنار جاده در غزنی کشته شدند

افغانها از تصویب قانون محافظت از کودکان توسط ولسی جرگه استقبال کردند
جوانان

افغانها از تصویب قانون محافظت از کودکان توسط ولسی جرگه استقبال کردند

افسران اناث نیروهای ویژه در عملیات علیه داعش در ننگرهار شرکت کردند
امنیت

افسران اناث نیروهای ویژه در عملیات علیه داعش در ننگرهار شرکت کردند

معترضین هرات هشدار دادند که تهران می خواهد افغانستان را به سوریه بعدی جهان تبدیل کند
امنیت

معترضین هرات هشدار دادند که تهران می خواهد افغانستان را به سوریه بعدی جهان تبدیل کند

طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند
امنیت

طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند

'شتل بس های گلابی' به زنان افغان کمک می کند تا در جامعه سنتی رانندگی کنند
حقوق زنان

'شتل بس های گلابی' به زنان افغان کمک می کند تا در جامعه سنتی رانندگی کنند

نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند
امنیت

نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند

بیوه های سربازانی که توسط طالبان کشته شده اند، فرصت کاری بی نظیری را در ننگرهار پیدا کردند
حقوق زنان

بیوه های سربازانی که توسط طالبان کشته شده اند، فرصت کاری بی نظیری را در ننگرهار پیدا کردند

با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است
امنیت

با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است

باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند
تروریسم

باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند

طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند
امنیت

طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند

ایران که از لحاظ اقتصادی تضعیف شده، ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری از روسیه را می پذیرد
اقتصاد

ایران که از لحاظ اقتصادی تضعیف شده، ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری از روسیه را می پذیرد

با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد
امنیت

با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد

باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند
امنیت

باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند

مقامات هرات در مبارزه با قاچاق دالر، ریال ایرانی را تحریم کردند
اقتصاد

مقامات هرات در مبارزه با قاچاق دالر، ریال ایرانی را تحریم کردند

قرار است مذاکره کننده ایالات متحده گفتگوهای صلح با طالبان را از سرگیرد
سیاست

قرار است مذاکره کننده ایالات متحده گفتگوهای صلح با طالبان را از سرگیرد

داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
امنیت

داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند

انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
امنیت

انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد

استقبال گرم رژیم ایران از طالبان خشم را در افغانستان برآنگیخته است
سیاست

استقبال گرم رژیم ایران از طالبان خشم را در افغانستان برآنگیخته است

جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
امنیت

جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند

تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است
سیاست

تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است