بایگانی برای

رهبر جدید داعش هنوز در پرده رمز پنهان است
تحلیل
۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
امنیت
طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
امنیت
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
امنیت
حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
امنیت
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
امنیت
داعش در تلاش است تا پس از یک سلسله شکست ها، مسیرهای تمویلی مهم را باز یابند
اقتصاد
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
امنیت
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
امنیت
بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
امنیت
کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد
امنیت
پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند
امنیت
مبارزات حکومت در پیشبرد حقوق زنان افغان بسیار حیاتی ثابت شدند
حقوق زنان
باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند
امنیت
به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند
امنیت
غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند
امنیت
هزاران ایرانیان طی سرکوب پس از تظاهرات، با شکنجه و اعدام روبرو می شوند
حقوق بشر
یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت
امنیت
علمای دینی و بزرگان قومی نسبت به مذاکرات صلح طالبان ابراز خوشبینی کردند
امنیت
درحالیکه مذاکرات ایالات متحده و طالبان در حال 'مکث مختصر' است، ۱۰ فرد ملکی بر اثر بمب کنار جاده در غزنی کشته شدند
امنیت
افغانها از تصویب قانون محافظت از کودکان توسط ولسی جرگه استقبال کردند
جوانان
افسران اناث نیروهای ویژه در عملیات علیه داعش در ننگرهار شرکت کردند
امنیت
معترضین هرات هشدار دادند که تهران می خواهد افغانستان را به سوریه بعدی جهان تبدیل کند
امنیت
طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند
امنیت
'شتل بس های گلابی' به زنان افغان کمک می کند تا در جامعه سنتی رانندگی کنند
حقوق زنان
نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند
امنیت
بیوه های سربازانی که توسط طالبان کشته شده اند، فرصت کاری بی نظیری را در ننگرهار پیدا کردند
حقوق زنان
با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است
امنیت
باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند
تروریسم
طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند
امنیت
ایران که از لحاظ اقتصادی تضعیف شده، ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری از روسیه را می پذیرد
اقتصاد
با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد
امنیت
باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند
امنیت
مقامات هرات در مبارزه با قاچاق دالر، ریال ایرانی را تحریم کردند
اقتصاد
قرار است مذاکره کننده ایالات متحده گفتگوهای صلح با طالبان را از سرگیرد
سیاست
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
امنیت
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
امنیت
استقبال گرم رژیم ایران از طالبان خشم را در افغانستان برآنگیخته است
سیاست
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
امنیت
تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است
سیاست