بایگانی برای

 1. آینده تاریک در انتظار زنان افغانی که دیگر نمی توانند کار کنند
  حقوق زنان

  آینده تاریک در انتظار زنان افغانی که دیگر نمی توانند کار کنند

 2. دختران افغان در مخالفت با محدودیت ها بر تعلیم به یادگرفتن صنایع دستی روی آوردند
  حقوق زنان

  دختران افغان در مخالفت با محدودیت ها بر تعلیم به یادگرفتن صنایع دستی روی آوردند

 3. نگرانی های جهانی با گسترش سریع سلاح های هسته ای چین افزایش یافته اند
  امنیت

  نگرانی های جهانی با گسترش سریع سلاح های هسته ای چین افزایش یافته اند

 4. افغان ها در حالی با بدرفتاری و خشونت روبرو می شوند که ایران هزاران نفر را به حالت نامشخص اخراج کرده است
  پناهندگان

  افغان ها در حالی با بدرفتاری و خشونت روبرو می شوند که ایران هزاران نفر را به حالت نامشخص اخراج کرده است

 5. پس از آن که شاخه خراسان داعش مسؤلیت حمله بر موتر تونس را برعهده گرفت، یک انفجار جدید کابل را لرزاند
  جنایت و عدالت

  پس از آن که شاخه خراسان داعش مسؤلیت حمله بر موتر تونس را برعهده گرفت، یک انفجار جدید کابل را لرزاند

 6. محرومیت افغان ها را مجبور کرده است که تصمیم وحشتناک فروختن دختران خود را بگیرند
  جامعه

  محرومیت افغان ها را مجبور کرده است که تصمیم وحشتناک فروختن دختران خود را بگیرند

 7. بیجینگ از دارایی های ضبط شده از مسلمانانی که در سینکیانگ بازداشت شده اند میلیون ها دالر کسب می کند
  دین

  بیجینگ از دارایی های ضبط شده از مسلمانانی که در سینکیانگ بازداشت شده اند میلیون ها دالر کسب می کند

 8. شی جین پینگ با افزایش تولید ذغال سنگ توسط چین از مذاکرات مهم در مورد اقلیم صرف نظر کرد
  محیط زیست

  شی جین پینگ با افزایش تولید ذغال سنگ توسط چین از مذاکرات مهم در مورد اقلیم صرف نظر کرد

 9. محله های کابل در برابر تلاش های طالبان برای غصب کردن املاک مالکین غایب مقاومت می کنند
  جنایت و عدالت

  محله های کابل در برابر تلاش های طالبان برای غصب کردن املاک مالکین غایب مقاومت می کنند

 10. جنگجویان طالب از رهبران خود جدا شده و به دلیل سرکوب کردن مسلمانان خواستار جهاد علیه چین شدند
  دین

  جنگجویان طالب از رهبران خود جدا شده و به دلیل سرکوب کردن مسلمانان خواستار جهاد علیه چین شدند