https://afghanistan.asia-news.com/prs/archives?footer_link=true

بایگانی برای

پولیس کندز، در میان نقش فزاینده زنان در امنیت، در جستجوی استخدام زنان هستند | امنیت
پولیس کندز، در میان نقش فزاینده زنان در امنیت، در جستجوی استخدام زنان هستند
باشنده گان کندز خواستار گفتگوهای فوری صلح بین الافغانی شدند | امنیت
باشنده گان کندز خواستار گفتگوهای فوری صلح بین الافغانی شدند
مقامات هرات، روابط عمیق طالبان با حلقه های جنایتکار محلی را با جزئیات بیان می کنند | جنایت و عدالت
مقامات هرات، روابط عمیق طالبان با حلقه های جنایتکار محلی را با جزئیات بیان می کنند
در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند | تروریسم
در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند
خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند | امنیت
خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد | دیپلماسی
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد
مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند | تروریسم
مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند
خسته از قهرمانان مرد، دختران کدنویس افغان قهرمانان خود شان را می سازند | فناوری
خسته از قهرمانان مرد، دختران کدنویس افغان قهرمانان خود شان را می سازند
معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند | اقتصاد
معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند
نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است | امنیت
نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است
زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند | حقوق زنان
زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند | امنیت
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند | امنیت
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است | امنیت
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد | امنیت
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد
مرگ البغدادی، آشفتگی های عمده ای را در تلاش های پیام رسانی شعبه خراسان داعش آشکار ساخت | رسانه
مرگ البغدادی، آشفتگی های عمده ای را در تلاش های پیام رسانی شعبه خراسان داعش آشکار ساخت
پس از آنکه طالبان مانع واکسیناسیون فلج اطفال شدند، هزاران کودک هرات در معرض خطر هستند | سلامتی
پس از آنکه طالبان مانع واکسیناسیون فلج اطفال شدند، هزاران کودک هرات در معرض خطر هستند
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد | تروریسم
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد