پناهندگان

استقبال پناهنده گان افغان در پاکستان از وعده اعطای تابعیت
پناهندگان
درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت بین المللی بیشتر جهت اسکان مجدد بیجا شده گان افغان
پناهندگان
حکومت افغانستان برای بیش از ۱۵۰۰۰ مهاجر برگشته کار قالین بافی ایجاد میکند
پناهندگان
ادارهء ولایت کنر با خانواده های که از درگیری های سرحدی گریخته اند،‌ کمک میکند
پناهندگان
پناهندگان افغان اعزام شده به جنگ سوریه علیه ایران صحبت می کنند
پناهندگان
تسریع ثبت نام افغان های مقیم پاکستان
پناهندگان
کند شدن پروسه عودت افغان ها از پاکستان
پناهندگان
مهاجرین افغان عودت کننده به کشور عهد بستند که وطنشان را از نو اعمار کنند
پناهندگان
افغانستان و پاکستان عودت مهاجرین افغان به کشورشان را میسر می کنند
پناهندگان