تروریسم

بحران مالی حاکی از ختم طالبان افغان می باشد

سلیمان

در عکس طالبان افغان در سال 2012 در ولایت هلمند دیده می شوند. قوماندانان طالبان می گویند که طالبان با بحران های شدید مالی مواجه می باشند.

در عکس طالبان افغان در سال 2012 در ولایت هلمند دیده می شوند. قوماندانان طالبان می گویند که طالبان با بحران های شدید مالی مواجه می باشند.

کابل - رهبران ارشد طالبان اعتراف می کنند که طالبان افغان به سبب عدم تمایل تمویل کننده های سابقا سخاوتمند خود جهت حمایه از تحریکی که هر روز مرتکب جنایاتی می شود، با بحران های فزاینده ای مواجه هستند.

ملا رحمت الله کاکا زاده، دیپلومات ارشد زمان حکومت رژیم طالبان در افغانستان (1996-2001) طی راپوری که در تاریخ 9 قوس در گاردین لندن نشر شد، گفته است که افراد زیادی از حمایه این گروپ دست کشیده اند.

کاکازاده به گاردین گفت: «این افرادی که تمویل می کنند نمی خواهند این تمویل صرف تدارک ماین هایی شود که اطفال را به قتل می رسانند.»

ضعف آشکار

شکست های اخیر طالبان در جبهه های نبرد ضعف آنها را انعکاس می دهد ککه ممکن است این موضوع تا حدودی به زوال قوت مالی این گروپ مرتبط باشد.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، به سلام تایمز گفت: «طالبان از شماری از مناطق افغانستان، مانند ساحات ارگو، درایم، و کشم ولایت بدخشان اخراج شده اند. ما حتی گزارش هایی داریم مبنی بر این که این گروپ در ساحات مختلف افغانستان از پایگاه های شان عقب نشینی کرده اند. این خود نشاندهنده ضعف مالی و نداشتن بودجه جنگی آنها می باشد.»

یارمند به سلام تایمز گفت که میزان عقب نشینی طالبان «نشان می دهد که تمویل کننده های طالبان همکاری مالی شان را با این گروپ تنزل داده و یا قطع کرده اند.»

او گفت: «طالبان تا زمانیکه ذخایر مالی دارند به جنگیدن ادامه داده می توانند. تمام شدن ذخایر مالی و جنگی، ختم کار طالبان خواهد بود.»

گاردین به نقل از این منبع طالبان نوشت که بعضی زخمی های طالبان دیگر توان تداوی در شفاخانه های شخصی پاکستان را ندارند، زیرا قادر به پرداخت هزینه های آن نمی باشند.

محمد سعیدی، دیپلومات پیشین افغانستان در پاکستان، به سلام تایمز گفت: «با توجه به این که طالبان حتی نمیتوانند مجروحین خود را تداوی نمایند، وضعیت مالی این گروپ بحرانی تر و وخیم تر از آن است که ملا رحمت الله کاکا زاده گفته است.»

او گفت: «پراکندگی، ضعف اقتصادی، بحران رهبری، و اختلافات در سطح رهبری طالبان این گروپ را پارچه پارچه کرده است. این عوامل موجب شده تا طالبان به سوی زوال و انهدام سوق داده شوند.»

جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، به سلام تایمز گفت: «ضعف مالی طالبان را بسیار ضعیف کرده است.» وی ضمن تأیید وضعیت بغرنج طالبان، گفت: «در بعضی ولایت هایی که قبلا طالبان با قوای دولتی مبارزه می کردند حالا مجبور به ترک و عقب نشینی ... شده اند. این امر در نتیجه مشکلات مالی و فشار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان می باشد.»

وزیری گفت که طالبان یا باید صلح کرده و به دولت دموکراتیک ملحق شوند، و یا در غیر آن منتظر باشند تا قوای امنیتی افغانستان آنها را نابود کنند.

نفرت و انزجار تمویل کنندگان

داکتر فضل مجددی، والی سابق لوگر، به سلام تایمزگفت که بالاخره باید چنین روزی می آمد که جنایات طالبان تمویل کننده های آنها را از آنها منزجر کند.

او گفت: «کشتار تعداد بسیار کلانی از مردم بیگناه و هدف قرار دادن زیربنا های افغانستان توسط طالبان، هم جنگ و هم طالبان را نزد مردم افغانستان منفور ساخته است. کلمه طالب حالا در میان مردم به معنای کشتار، وحشت، و نفرت می باشد.»

اقای مجددی گفت که در گذشته شمار اندکی مردم شاید به خاطر تأمین معیشت سرباز طالبان می شدند.

او افزود که اما حالا که طالبان به افلاس افتاده اند بعد از این تعداد بسیار قلیلی ممکن است به طالبان ملحق شده یا به آنها اعتماد کنند.

البته این واقعیتی است که ممکن است خود طالبان هم به آن واقف باشند.

کاکا زاده با اشاره به تسلط سابق طالبان بر اکثر ساحات افغانستان به گاردین گفت: «90 فیصد اعضای رهبری طالبان باورمند استند که ... ما قادر به تکرار سال های دهه 1990 نخواهیم بود.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500