بایگانی برای

مطالب

2017-09-20 دیپلماسی

غنی: مشارکت و گفتمان منطقوی یگانه راه جنگ با افراط گرایی است

رئیس جمهور غنی طی سخنان خود در سازمان ملل متحد از پاکستان خواست تا در کوشش های صادقانه جهت نابودی تروریسم مشارکت نماید. [سازمان ملل متحد]

2017-09-20 دیپلماسی

غنی: مشارکت و گفتمان منطقوی یگانه راه جنگ با افراط گرایی است

رئیس جمهور غنی طی سخنان خود در سازمان ملل متحد از پاکستان خواست تا در کوشش های صادقانه جهت نابودی تروریسم مشارکت نماید. [سازمان ملل متحد]

2017-09-19 امنیت

یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند

لوی درستیز قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان می گوید که اسناد کمک ایران به طالبان را ثابت می کند.

2017-09-19 امنیت

یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند

لوی درستیز قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان می گوید که اسناد کمک ایران به طالبان را ثابت می کند.

2017-09-18 تروریسم

کشته شدن 4 نفر در مارکیت تلفون های موبایل در خوست

یک بم کنترل از دور در یک مارکیت تلفون های موبایل، جایی که مشتریان جهت دانلود موزیک و ویدئو مراجعه می کنند، منفجر شد که در نتیجه چهار نفر کشته و 14 نفر دیگر مجروح شدند.

2017-09-18 تروریسم

کشته شدن 4 نفر در مارکیت تلفون های موبایل در خوست

یک بم کنترل از دور در یک مارکیت تلفون های موبایل، جایی که مشتریان جهت دانلود موزیک و ویدئو مراجعه می کنند، منفجر شد که در نتیجه چهار نفر کشته و 14 نفر دیگر مجروح شدند.

2017-09-18 امنیت

کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش

به دنبال درگیری های اخیر شبه نظامیان و قوای خیزش های مردمی اخیراً چهار جنگجوی داعش کشته شدند و متباقی آنان به ساحات کوهستانی پناه بردند.

2017-09-18 امنیت

کوشش خیزش های مردمی در ننگرهار جهت ریشه کنی داعش

به دنبال درگیری های اخیر شبه نظامیان و قوای خیزش های مردمی اخیراً چهار جنگجوی داعش کشته شدند و متباقی آنان به ساحات کوهستانی پناه بردند.

2017-09-15 پناهندگان

پناهندگان افغان اعزام شده به جنگ سوریه علیه ایران صحبت می کنند

ایران از استیصال و مجبوری آواراگان افغان سوءاستفاده کرده و به آنها قول می دهد چنان چه در سوریه بجمگند به آنها پول و اقامت اعطا کند.

2017-09-15 پناهندگان

پناهندگان افغان اعزام شده به جنگ سوریه علیه ایران صحبت می کنند

ایران از استیصال و مجبوری آواراگان افغان سوءاستفاده کرده و به آنها قول می دهد چنان چه در سوریه بجمگند به آنها پول و اقامت اعطا کند.

2017-09-14 ترابری

امیدواری ازبکستان به احداث خط آهن مزارشریف به هرات

به گفته ناظرین، در یک کنفرانس که در تاشکند برگزار خواهد شد روسای جمهوری دو کشور در مورد سرنوشت این پروژه خط آهن تصمیم گرفته می توانند.

2017-09-14 ترابری

امیدواری ازبکستان به احداث خط آهن مزارشریف به هرات

به گفته ناظرین، در یک کنفرانس که در تاشکند برگزار خواهد شد روسای جمهوری دو کشور در مورد سرنوشت این پروژه خط آهن تصمیم گرفته می توانند.

2017-09-13 تروریسم

کشته شدن 3 نفر پس از در پی توقف بمگذار انتحاری توسط پولیس در نزدیکی استادیوم کرکت کابل

فرد مهاجم وقتی در یک پوسته امنیتی در خارج از این استادیوم پر از جمعیت متوقف شده بود، بم را منفجر کرد.

2017-09-13 تروریسم

کشته شدن 3 نفر پس از در پی توقف بمگذار انتحاری توسط پولیس در نزدیکی استادیوم کرکت کابل

فرد مهاجم وقتی در یک پوسته امنیتی در خارج از این استادیوم پر از جمعیت متوقف شده بود، بم را منفجر کرد.

2017-09-13 دیپلماسی

پاکستان از پیشنهاد افغانستان جهت مذاکرات صلح استقابل کرد

ناظران می گویند که این پیشنهاد یک فرصت استثنائی جهت متحد شدن علیه شبه نظامیان و برقراری صلح در دو سمت مرز می باشد.

2017-09-13 دیپلماسی

پاکستان از پیشنهاد افغانستان جهت مذاکرات صلح استقابل کرد

ناظران می گویند که این پیشنهاد یک فرصت استثنائی جهت متحد شدن علیه شبه نظامیان و برقراری صلح در دو سمت مرز می باشد.

2017-09-12 اقتصاد

ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است

ناظران می گویند که ایران می خواهد با بی ثباتی امنیتی و اقتصادی افغانستان، افغانستان را به ایران وابسته نماید.

2017-09-12 اقتصاد

ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است

ناظران می گویند که ایران می خواهد با بی ثباتی امنیتی و اقتصادی افغانستان، افغانستان را به ایران وابسته نماید.

2017-09-11 حقوق بشر

عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند

معضل نعیین هویت، ارائه تسهیلات، و عودت دادن اطفال رها شده یا یتیم شده ستیزه جویان خارجی داعش بر دوش عراق قرار گرفته است.

2017-09-11 حقوق بشر

عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند

معضل نعیین هویت، ارائه تسهیلات، و عودت دادن اطفال رها شده یا یتیم شده ستیزه جویان خارجی داعش بر دوش عراق قرار گرفته است.

2017-09-08 امنیت

در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند

اعضای جدیدالاستخدام در قوای عملیات مخصوص افغانستان به زودی در صف مقدم جنگ علیه بازگشت مجدد طالبان قرار خواهند گرفت.

2017-09-08 امنیت

در تصاویر: قوای افغان جهت کمپین آینده علیه شبه نظامیان تعلیم می بینند

اعضای جدیدالاستخدام در قوای عملیات مخصوص افغانستان به زودی در صف مقدم جنگ علیه بازگشت مجدد طالبان قرار خواهند گرفت.

2017-09-07 امنیت

مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند

حتی یکی از اقوام رهبر متوفی طالبان ملا عمر هم تصمیم گرفته تا به پروسه صلح ملحق شود.

2017-09-07 امنیت

مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند

حتی یکی از اقوام رهبر متوفی طالبان ملا عمر هم تصمیم گرفته تا به پروسه صلح ملحق شود.

2017-09-06 امنیت

تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده

بزرگان قومی، بزرگان قریه ای، رهبران محلی، نمایندگان پارلمان، و سایر افغان ها در حمایه از تعهد آمریکا مبنی بر حراست از امنیت افغانستان تجمع کردند.

2017-09-06 امنیت

تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده

بزرگان قومی، بزرگان قریه ای، رهبران محلی، نمایندگان پارلمان، و سایر افغان ها در حمایه از تعهد آمریکا مبنی بر حراست از امنیت افغانستان تجمع کردند.

2017-09-05 امنیت

نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان

این قوای قطعات خاص کوچک اما مرگبار قابلیت شان را در نبرد اثبات کرده اند و حالا تعدادشان رو به زیاد است.

2017-09-05 امنیت

نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان

این قوای قطعات خاص کوچک اما مرگبار قابلیت شان را در نبرد اثبات کرده اند و حالا تعدادشان رو به زیاد است.

2017-09-04 اقتصاد

احداث فارم های جدید پرورش ماهی در ننگرهار به هدف خودکفایی بیشتر افغانستان

هدف از احداث این فارم ها و اجرای پروژه های زیادتر مثل آن بلند بردن تولید داخلی ماهی و خودکفایی است.

2017-09-04 اقتصاد

احداث فارم های جدید پرورش ماهی در ننگرهار به هدف خودکفایی بیشتر افغانستان

هدف از احداث این فارم ها و اجرای پروژه های زیادتر مثل آن بلند بردن تولید داخلی ماهی و خودکفایی است.

2017-09-01 تروریسم

مقامات می گویند: طالبان به کلان ترین مافیای مواد مخدر افغانستان تبدیل شده اند

بنا بر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، 99 فیصد از عایدات تجارت غیرقانونی مواد مخدر به گروپ های تروریستی و مافیای قاچاق مواد مخدر می رسد.

2017-09-01 تروریسم

مقامات می گویند: طالبان به کلان ترین مافیای مواد مخدر افغانستان تبدیل شده اند

بنا بر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، 99 فیصد از عایدات تجارت غیرقانونی مواد مخدر به گروپ های تروریستی و مافیای قاچاق مواد مخدر می رسد.

خلاصۀ خبر