بایگانی برای

مطالب

2017-05-29 رمضان

شهروندان در عراق رمضان را «با طعم غلبه» بر داعش جشن می گیرند

بعد از اخراج داعش از اکثر ساحات آخرین استحکامات آن در عراق باشندگان محلی جهت تجلیل این ماه مبارک فارغ از ترس و دهشت مهیا می شوندد.

2017-05-29 رمضان

شهروندان در عراق رمضان را «با طعم غلبه» بر داعش جشن می گیرند

بعد از اخراج داعش از اکثر ساحات آخرین استحکامات آن در عراق باشندگان محلی جهت تجلیل این ماه مبارک فارغ از ترس و دهشت مهیا می شوندد.

2017-05-26 رمضان

افغان ها با روحیه نیکوکاری به استقبال رمضان می روند

کالتور کمک به فقرا در ماه مبارک رمضان عمومیت بیشتری می یابد.

2017-05-26 رمضان

افغان ها با روحیه نیکوکاری به استقبال رمضان می روند

کالتور کمک به فقرا در ماه مبارک رمضان عمومیت بیشتری می یابد.

2017-05-25 امنیت

بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان

عملیات های جاری قوای افغان خواسته ها و آمال این گروپ را در کشور ناکام گذاشته و رهبری شکست خورده آنها تقلا دارد اعضای جدیدی را از میان مردم پیدا نماید.

2017-05-25 امنیت

بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان

عملیات های جاری قوای افغان خواسته ها و آمال این گروپ را در کشور ناکام گذاشته و رهبری شکست خورده آنها تقلا دارد اعضای جدیدی را از میان مردم پیدا نماید.

2017-05-24 رمضان

افغان ها از داعش و طالبان می خواهند که در ماه رمضان حملاتشان را متوقف کنند

افغان ها از شبه نظامیان می خواهند حرمت این ماه مقدس را حفظ کنند و کمپاین های خشونت و دهشت افگنی شان را متوقف نمایند.

2017-05-24 رمضان

افغان ها از داعش و طالبان می خواهند که در ماه رمضان حملاتشان را متوقف کنند

افغان ها از شبه نظامیان می خواهند حرمت این ماه مقدس را حفظ کنند و کمپاین های خشونت و دهشت افگنی شان را متوقف نمایند.

2017-05-23 امنیت

شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند

قوماندانان و اعضای سابق گروپ تروریستی داعش می گویند که فعالیت های این گروپ غیراسلامی است و فقط به مردم و دولت افغانستان خسارت می زند.

2017-05-23 امنیت

شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند

قوماندانان و اعضای سابق گروپ تروریستی داعش می گویند که فعالیت های این گروپ غیراسلامی است و فقط به مردم و دولت افغانستان خسارت می زند.

2017-05-22 تروریسم

نیاز بی بی افغان ها را به قیام علیه داعش دعوت می کند

این مادرکلان جگرخون ننگرهاری علیه یک گروپ تروریستی که سه پسر و سه نواسه اش را کشته قیام کرده است.

2017-05-22 تروریسم

نیاز بی بی افغان ها را به قیام علیه داعش دعوت می کند

این مادرکلان جگرخون ننگرهاری علیه یک گروپ تروریستی که سه پسر و سه نواسه اش را کشته قیام کرده است.

2017-05-19 تروریسم

داعش در عراق به حربه مخفی شدن پشت اطفال متوسل می شود

در حال که قوای آزادیبخش کمپاین خود علیه مقر اصلی داعش، یعنی موصل، به مراحل نهایی رسانده اند، این گروپ که طی چند سال گذشته سبب هراس و دهشت افغان ها شده از اطفال به حیث سپر انسانی استفاده می کند.

2017-05-19 تروریسم

داعش در عراق به حربه مخفی شدن پشت اطفال متوسل می شود

در حال که قوای آزادیبخش کمپاین خود علیه مقر اصلی داعش، یعنی موصل، به مراحل نهایی رسانده اند، این گروپ که طی چند سال گذشته سبب هراس و دهشت افغان ها شده از اطفال به حیث سپر انسانی استفاده می کند.

2017-05-18 امنیت

مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند

فعالیت این گروپ شبه نظامی تقلیل پیدا کرده و به اجرای عملیات های انتحاری و حملات چریکی منحصر شده است که دلیل آن ناتوانی آنها در مبارزه با قوای دولتی افغانستان در میدان های نبرد می باشد.

2017-05-18 امنیت

مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند

فعالیت این گروپ شبه نظامی تقلیل پیدا کرده و به اجرای عملیات های انتحاری و حملات چریکی منحصر شده است که دلیل آن ناتوانی آنها در مبارزه با قوای دولتی افغانستان در میدان های نبرد می باشد.

2017-05-17 رسانه

خشم و غضب افغان ها نسبت به حمله داعش به ساختمان رادیو تلویزیون افغانستان در جلال آباد

تعداد جداشدگان از داعش و هم تلفات آنها در میدان جنگ باعث شده حضور داعش در محل از 3,000 جنگجو به حداکثر به 800 جنگجو برسد، اما این گروه هنوز هم یک تهدید محسوب می شود.

2017-05-17 رسانه

خشم و غضب افغان ها نسبت به حمله داعش به ساختمان رادیو تلویزیون افغانستان در جلال آباد

تعداد جداشدگان از داعش و هم تلفات آنها در میدان جنگ باعث شده حضور داعش در محل از 3,000 جنگجو به حداکثر به 800 جنگجو برسد، اما این گروه هنوز هم یک تهدید محسوب می شود.

2017-05-16 تروریسم

طالبان ماین های بسیار زیادی را در لشکرگاه برجای گذاشته اند

طالبان قبل از عقب نشینی از ساحات ولایت هلمند ماین های را در خانه های مردم ملکی، اماکن عامه، و مساجد جاسازی کرده اند.

2017-05-16 تروریسم

طالبان ماین های بسیار زیادی را در لشکرگاه برجای گذاشته اند

طالبان قبل از عقب نشینی از ساحات ولایت هلمند ماین های را در خانه های مردم ملکی، اماکن عامه، و مساجد جاسازی کرده اند.

2017-05-15 تروریسم

درگیری طالبان و داعش بر سر پول و قلمرو در افغانستان

این دو گروپ بر سر قدرت برای غارت کردن مردم ملکی که در رنج طولانی به سر می برند، یکدیگر را می کشند.

2017-05-15 تروریسم

درگیری طالبان و داعش بر سر پول و قلمرو در افغانستان

این دو گروپ بر سر قدرت برای غارت کردن مردم ملکی که در رنج طولانی به سر می برند، یکدیگر را می کشند.

2017-05-12 امنیت

نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان

طالبان به سرعت دو ولسوالی را در نزدیکی سرحد تصرف کردند، نگر قوای امنیتی افغانستان بعد از چند روز نبرد شدید کنترل آن مناطق را مجددا در دست گرفتند.

2017-05-12 امنیت

نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان

طالبان به سرعت دو ولسوالی را در نزدیکی سرحد تصرف کردند، نگر قوای امنیتی افغانستان بعد از چند روز نبرد شدید کنترل آن مناطق را مجددا در دست گرفتند.

2017-05-11 جامعه

شکوفایی سالون های زیبایی کابل در مقابله با سلطه سابق طالبان

طالبان طی حکومتشان مرتبا این تشبثات را منهدم می کردند.

2017-05-11 جامعه

شکوفایی سالون های زیبایی کابل در مقابله با سلطه سابق طالبان

طالبان طی حکومتشان مرتبا این تشبثات را منهدم می کردند.

2017-05-10 امنیت

بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش

حالا که قوای امنیتی این گروپ تروریستی را از اکثر ساحات این ولایت بیرون رانده اند باشندگان و هم مسوولین عهد می بندند که از مراجعت شبه نظامیان ممانعت به عمل آورند.

2017-05-10 امنیت

بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش

حالا که قوای امنیتی این گروپ تروریستی را از اکثر ساحات این ولایت بیرون رانده اند باشندگان و هم مسوولین عهد می بندند که از مراجعت شبه نظامیان ممانعت به عمل آورند.

2017-05-09 امنیت

تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است

از اثر این سرکوب امنیتی کدام پناهگاه امن برای شبه نظامیان در دو طرف سرحدات پاکستان با افغانستان نمانده است.

2017-05-09 امنیت

تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است

از اثر این سرکوب امنیتی کدام پناهگاه امن برای شبه نظامیان در دو طرف سرحدات پاکستان با افغانستان نمانده است.

2017-05-08 تروریسم

افغانستان مرگ رهبر خراسان داعش را تأیید کرد

عبدالحسیب دومین رهبر داعش است که طی مدت کمتر از 9 ماه توسط قوای امنیتی افغانستان و قوای ائتلاف به هلاکت رسیده است.

2017-05-08 تروریسم

افغانستان مرگ رهبر خراسان داعش را تأیید کرد

عبدالحسیب دومین رهبر داعش است که طی مدت کمتر از 9 ماه توسط قوای امنیتی افغانستان و قوای ائتلاف به هلاکت رسیده است.

2017-05-05 دیپلماسی

پاکستان و افغانستان قدم هایی را برای بهبود روابطشان برمی دارند

یک هیأت از نمایندگان مجلس پاکستان با هدف اسجاد اعتماد با همقطاران افغان شان از کابل بازدید کرد.

2017-05-05 دیپلماسی

پاکستان و افغانستان قدم هایی را برای بهبود روابطشان برمی دارند

یک هیأت از نمایندگان مجلس پاکستان با هدف اسجاد اعتماد با همقطاران افغان شان از کابل بازدید کرد.

2017-05-04 تروریسم

افغان های یکجا شده با داعش با عواقب بسیار شدیدی مواجه می شوند

افغان هایی که به «دولت اسلامی عراق و سوریه» (داعش) ملحق می شوند با طرد شدن از جامعه، رسوایی، و به احتمال قوی کشته شدن توسط قوای امنیتی مواجه خواهند شد.

2017-05-04 تروریسم

افغان های یکجا شده با داعش با عواقب بسیار شدیدی مواجه می شوند

افغان هایی که به «دولت اسلامی عراق و سوریه» (داعش) ملحق می شوند با طرد شدن از جامعه، رسوایی، و به احتمال قوی کشته شدن توسط قوای امنیتی مواجه خواهند شد.

2017-05-03 امنیت

بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد

هدف از این استراتیژی جذب جنگجویان سابق طالبان از پاکستان و کمک به خاتمه ستیزه جویی است.

2017-05-03 امنیت

بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد

هدف از این استراتیژی جذب جنگجویان سابق طالبان از پاکستان و کمک به خاتمه ستیزه جویی است.

2017-05-02 امنیت

سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند

احسان الله احسان خود را به قوای امنیتی پاکستان تسلیم کرد و از سایر شبه نظامیان خواست تا از او تبعیت کنند.

2017-05-02 امنیت

سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند

احسان الله احسان خود را به قوای امنیتی پاکستان تسلیم کرد و از سایر شبه نظامیان خواست تا از او تبعیت کنند.

2017-05-01 تروریسم

مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال

رهبر حزب اسلامی از طالبان تقاضا کرد که سلاحشان را زمین گذاشته و به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-05-01 تروریسم

مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال

رهبر حزب اسلامی از طالبان تقاضا کرد که سلاحشان را زمین گذاشته و به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-05-01 تروریسم

افزایش انتقادها از جنایات طالبان در افغانستان

اقدامات طالبان به شمول قتل مسلمانان در مسجد و انهدام مکاتب در تضاد با اسلام و منفاع ملی می باشد.

2017-05-01 تروریسم

افزایش انتقادها از جنایات طالبان در افغانستان

اقدامات طالبان به شمول قتل مسلمانان در مسجد و انهدام مکاتب در تضاد با اسلام و منفاع ملی می باشد.

خلاصۀ خبر