کارکنان شهرداری بتاریخ ۱۲ قوس بر روی یک نقشه شهر کابل کار می کنند. [سلیمان]
2018-01-19 فناوری

حکومت الکترونیکی رو به توسعه در افغانستان فساد را کاهش داده و خدمات را تسریع می بخشد

مقامات و باشنده گان می گویند که حرکت به سوی سیستم های الکترونیکی در ادارات دولتی، رویه های اداری را ساده کرده است و یک ابزار برای کاهش فساد می باشد.

2018-01-18 حقوق بشر

افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند

ناظران هشدار می دهند رژیم ایران که قادر به تامین رفاه اقتصادی برای شهروندان خودش نیست، برای افغان ها نیز امکانات زندگی را تامین کرده نمی تواند.

2018-01-18 حقوق بشر

افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند

ناظران هشدار می دهند رژیم ایران که قادر به تامین رفاه اقتصادی برای شهروندان خودش نیست، برای افغان ها نیز امکانات زندگی را تامین کرده نمی تواند.

2018-01-17 سیاست

اعضای پارلمان افغانستان می گویند روسیه تلاش دارد تا به تنش های قومی در سیاست افغانستان دامن بزند

به گفتهء یک نماینده ولایت بلخ در پارلمان، اظهارات مقامات روسیه با هدف ایجاد بی ثباتی در افغانستان «به شدت نگران کننده» استند.

2018-01-17 سیاست

اعضای پارلمان افغانستان می گویند روسیه تلاش دارد تا به تنش های قومی در سیاست افغانستان دامن بزند

به گفتهء یک نماینده ولایت بلخ در پارلمان، اظهارات مقامات روسیه با هدف ایجاد بی ثباتی در افغانستان «به شدت نگران کننده» استند.

2018-01-16 امنیت

مقامات افغان: طالبان در سال ۲۰۱۷ در رسیدن به اهداف شان ناکام ماندند

طالبان در سال ۲۰۱۷ پلان های شانرا برای تصرف نمودن شش ولایت -- بدخشان، قندوز، سرپل، فاریاب، هلمند و فراه -- اعلام کرده بودند، اما در تصرف حتی یکی آنها پیروز نشدند.

2018-01-16 امنیت

مقامات افغان: طالبان در سال ۲۰۱۷ در رسیدن به اهداف شان ناکام ماندند

طالبان در سال ۲۰۱۷ پلان های شانرا برای تصرف نمودن شش ولایت -- بدخشان، قندوز، سرپل، فاریاب، هلمند و فراه -- اعلام کرده بودند، اما در تصرف حتی یکی آنها پیروز نشدند.

2018-01-16 دیپلماسی

ملاقات اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با رهبران افغان در کابل

این گفتگوها که در پایان یک بازدید سه روزه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد، بر مسائل سیاسی، اجتماعی-اقتصادی، حقوق بشر و امنیتی در کابل متمرکز بود.

2018-01-16 دیپلماسی

ملاقات اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با رهبران افغان در کابل

این گفتگوها که در پایان یک بازدید سه روزه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد، بر مسائل سیاسی، اجتماعی-اقتصادی، حقوق بشر و امنیتی در کابل متمرکز بود.

2018-01-15 امنیت

تجمع هزاران نفر از باشنده گان هلمند برای صلح

یک نماینده شورای قومی گفت: «همه خانه ها در هلمند رنج جنگیدن را متحمل شده اند ... ما بیش از هر چیز به صلح نیاز داریم.»

2018-01-15 امنیت

تجمع هزاران نفر از باشنده گان هلمند برای صلح

یک نماینده شورای قومی گفت: «همه خانه ها در هلمند رنج جنگیدن را متحمل شده اند ... ما بیش از هر چیز به صلح نیاز داریم.»

2018-01-12 اقتصاد

افغانستان کشمش خانه های سنتی را احیاء می کند

وزارت زراعت و گروه های امداد، تمویل هزینه احداث این کشمش خانه های جدید را بر عهده دارند تا حاصلات و عایدات دهاقین را افزایش دهند.

2018-01-12 اقتصاد

افغانستان کشمش خانه های سنتی را احیاء می کند

وزارت زراعت و گروه های امداد، تمویل هزینه احداث این کشمش خانه های جدید را بر عهده دارند تا حاصلات و عایدات دهاقین را افزایش دهند.

2018-01-10 امنیت

جنگجویان طالب در جوزجان با پروسهء صلح یکجا شدند

این گروه نُه نفری تعهد نمود تا نیروهای امنیتی افغانستان را در نبرد شان در برابر طالبان و داعش یاری کند.

2018-01-10 امنیت

جنگجویان طالب در جوزجان با پروسهء صلح یکجا شدند

این گروه نُه نفری تعهد نمود تا نیروهای امنیتی افغانستان را در نبرد شان در برابر طالبان و داعش یاری کند.

2018-01-09 امنیت

تجدید حمایت بزرگان قومی در قندهار و هرات از نیروهای امنیتی

یکی از بزرگان قومی اخیراً در یک گردهمایی در قندهار گفت: «این وظیفه اسلامی و افغان ما است تا از این نیروها در برابر تروریست ها حمایت کنیم.»

2018-01-09 امنیت

تجدید حمایت بزرگان قومی در قندهار و هرات از نیروهای امنیتی

یکی از بزرگان قومی اخیراً در یک گردهمایی در قندهار گفت: «این وظیفه اسلامی و افغان ما است تا از این نیروها در برابر تروریست ها حمایت کنیم.»

2018-01-08 اعتراضات

قانون گذاران افغان خطاب به رژیم ایران: 'به خواست های مردم تان گوش کنید'

قانون گذاران افغان می گویند که مظاهره های مسالمت آمیز یک حق مدنی و یکی از اصول دموکراسی است. آنها از حکومت ایران می خواهند به سرکوب خونبار خود ادامه ندهند.

2018-01-08 اعتراضات

قانون گذاران افغان خطاب به رژیم ایران: 'به خواست های مردم تان گوش کنید'

قانون گذاران افغان می گویند که مظاهره های مسالمت آمیز یک حق مدنی و یکی از اصول دموکراسی است. آنها از حکومت ایران می خواهند به سرکوب خونبار خود ادامه ندهند.

2018-01-05 امنیت

باشنده گان ننگرهار یکجا با نیروهای افغان علیه داعش سلاح برداشته اند

بیش از ۱۵۰۰ تن از باشنده گان ننگرهار حالا بخش از قیام کننده گان مردمی علیه این گروه تروریستی استند.

2018-01-05 امنیت

باشنده گان ننگرهار یکجا با نیروهای افغان علیه داعش سلاح برداشته اند

بیش از ۱۵۰۰ تن از باشنده گان ننگرهار حالا بخش از قیام کننده گان مردمی علیه این گروه تروریستی استند.