یک طفل ۸ ساله زخمی افغان به نام زهرا بعد از بم گذاری ۲ ثور در کابل در شفاخانه استقلال تحت تداوی قرار دارد. [وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه]

تروریسم | 2018-04-23

ادامه ثبت نام رای دهنده گان علیرغم کشتار 'وحشیانه' داعش درکابل

یک بمگذار انتحاری داعش در یک مرکز ثبت نام رای دهنده گان در کابل بیش از ۶۰ نفر را کشته و زیادتر از ۱۲۰ نفر از افراد ملکی به شمول اطفال را زخمی کرد.

نظرسنجی

آیا شما فکر می کنید پلان صلح رئیس جمهور اشرف غنی که اخیراً اعلام شده می تواند طالبان را پای میز مذاکره بیاورد؟

مشاهدۀ نتایج