علمای دینی بتاریخ ۸ حوت در جلال آباد گرد آمدند تا حمایت شان را از پروسهء صلح تحت هدایت افغانستان ابراز نمایند. [خالد زیری]

امنیت | 2018-03-16

علمای دینی در شرق افغانستان از طالبان خواستند تا برای دستیابی به صلح کوشش کنند

شورای عالی صلح افغانستان به علمای دینی در ولایت های ننگرهار، لغمان و نورستان اجازه داده تا طالبان را در ساحات شان برای یکجا شدن با پروسهء صلح تشویق کنند.

نظرسنجی

به نظر شما آیا ستراتیژی جدید و حملات هوایی ایالات متحده علیه طالبان موثر است؟

مشاهدۀ نتایج