http://afghanistan.asia-news.com/prs
| امنیت

طالبان یک شفاخانهٔ ملکی در زابل را نابود کردند و مردم را در مورد هدف خود گمراه می کنند

طالبان یک شفاخانهٔ ملکی در زابل را نابود کردند و مردم را در مورد هدف خود گمراه می کنند

این جنگجویان گفتند که هدف از این موتربمب ساختمان ریاست امنیت ملی در قلات بود، اما این گروه تضعیف شده به جای آن یک شفاخانه را در نزدیکی آن مورد هدف قرار دادند.

خلاصۀ خبر

پمپیو بمبگذاری طالبان را محکوم نموده و خوستار تعهد واقعی طالبان در قبال صلح شد بمب های کنار جاده طالبان ۶ فرد ملکی را در فراه و غزنی کشتند نیروهای افغان یک مخفیگاه داعش را در کابل مورد حمله قرارداده، دو جنگجوی این گروه را کشتند موتربمب طالبان ۴ تن را در کابل در حالی کشت که نیروهای ایالات متحده حملات را بر این گروه شدت بخشیده اند نیروهای افغان ولسوالی کران و منجان را دوباره تصرف نموده، دهها تن از اعضای گروه طالبان را کشتند ناتوگفت، ماموریت در افغانستان تغییر نمی کند نیروهای افغان ۲ ولسوالی را در بدخشان از طالبان دوباره تصرف کردند نیروهای افغان ۳۶ جنگجوی طالب را در بلخ از پا درآوردند

مرکز توجه

نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است

نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است

نظرسنجی

آیا فکر می کنید که تلاش های مذاکره در حال انجام، صلح پایدار را برای افغانستان به همراه خواهد داشت؟