https://afghanistan.asia-news.com/prs
| امنیت

داعش در ننگرهار شکست خود را پذیرفت و جنگویان آن بطور دسته جمعی تسلیم شدند

داعش در ننگرهار شکست خود را پذیرفت و جنگویان آن بطور دسته جمعی تسلیم شدند

نظرسنجی

اگر یک توافق صلح صورت بگیرد، چقدر احتمال دارد که جنگجویان ناراض طالبان با داعش بپیوندند؟

دهقانان هرات طالبان را به دلیل واداشتن آنها برای کشت کوکنار محکوم کردند | امنیت
دهقانان هرات طالبان را به دلیل واداشتن آنها برای کشت کوکنار محکوم کردند
چرا طالبان دست داشتن القاعده را در حملات ۱۱ سپتامبر رد می کنند؟ | تحلیل
چرا طالبان دست داشتن القاعده را در حملات ۱۱ سپتامبر رد می کنند؟
باشنده گان ولسوالی شیرزاد از راه اندازی عملیات ها برعلیه طالبان استقبال کردند | امنیت
باشنده گان ولسوالی شیرزاد از راه اندازی عملیات ها برعلیه طالبان استقبال کردند
مقامات هرات، روابط عمیق طالبان با حلقه های جنایتکار محلی را با جزئیات بیان می کنند | جنایت و عدالت
مقامات هرات، روابط عمیق طالبان با حلقه های جنایتکار محلی را با جزئیات بیان می کنند
پولیس کندز، در میان نقش فزاینده زنان در امنیت، در جستجوی استخدام زنان هستند | امنیت
پولیس کندز، در میان نقش فزاینده زنان در امنیت، در جستجوی استخدام زنان هستند
باشنده گان کندز خواستار گفتگوهای فوری صلح بین الافغانی شدند | امنیت
باشنده گان کندز خواستار گفتگوهای فوری صلح بین الافغانی شدند
در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند | تروریسم
در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند
خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند | امنیت
خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد | دیپلماسی
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد

مرکز توجه

توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است
توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است

در ماهای اخیر قطع ارتباط بزرگ بین جناح سیاسی طالبان مستقر در دوحه مرکز قطر، و قوماندانان نظامی آنها در افغانستان باعث درگیری شدید در بین این گروه گردیده است.

نظرسنجی

اگر یک توافق صلح صورت بگیرد، چقدر احتمال دارد که جنگجویان ناراض طالبان با داعش بپیوندند؟