https://afghanistan.asia-news.com/prs
| امنیت

طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند

طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند

نظرسنجی

آیا به باور شما طالبان هنوز هم روابط محکم با القاعده دارند؟

بیوه های سربازانی که توسط طالبان کشته شده اند، فرصت کاری بی نظیری را در ننگرهار پیدا کردند | حقوق زنان
بیوه های سربازانی که توسط طالبان کشته شده اند، فرصت کاری بی نظیری را در ننگرهار پیدا کردند
باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند | تروریسم
باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند
طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند | امنیت
طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند
ایران که از لحاظ اقتصادی تضعیف شده، ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری از روسیه را می پذیرد | اقتصاد
ایران که از لحاظ اقتصادی تضعیف شده، ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری از روسیه را می پذیرد
با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد | امنیت
با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد
باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند | امنیت
باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند
قرار است مذاکره کننده ایالات متحده گفتگوهای صلح با طالبان را از سرگیرد | سیاست
قرار است مذاکره کننده ایالات متحده گفتگوهای صلح با طالبان را از سرگیرد
مقامات هرات در مبارزه با قاچاق دالر، ریال ایرانی را تحریم کردند | اقتصاد
مقامات هرات در مبارزه با قاچاق دالر، ریال ایرانی را تحریم کردند
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند | امنیت
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
استقبال گرم رژیم ایران از طالبان خشم را در افغانستان برآنگیخته است | سیاست
استقبال گرم رژیم ایران از طالبان خشم را در افغانستان برآنگیخته است
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد | امنیت
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند | امنیت
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است | سیاست
تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند | امنیت
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند
پروژه سبزخانه با هزاران زن افغان کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشند | اقتصاد
پروژه سبزخانه با هزاران زن افغان کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشند
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند | امنیت
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند | امنیت
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت | امنیت
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت
ملل متحد از مبارزه حکومت افغان با خشونت علیه زنان ستایش کرد | حقوق زنان
ملل متحد از مبارزه حکومت افغان با خشونت علیه زنان ستایش کرد
طالبان در میدان وردک تعلیم دختران فراتر از صنف ششم را ممنوع اعلام کردند | آموزش
طالبان در میدان وردک تعلیم دختران فراتر از صنف ششم را ممنوع اعلام کردند
باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند | امنیت
باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند

مرکز توجه

دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند

این گروه اخیر با تقریباً ۲۰۰ تن از جنگجویان دیگری که در ماه گذشته تسلیم شده بودند یکجا می شود.

نظرسنجی

آیا به باور شما طالبان هنوز هم روابط محکم با القاعده دارند؟