• فناوری

  افشاگری های متعدد، تهدید جاسوسی هوآوی را در معرض نمایش قرار داد

 • دیپلماسی

  ابتکار میانجیگری بین سعودی و ایران را چین نه بلکه عراق و عمان کرده است

 • اقتصاد

  پل ساخته شده با کمک ملل متحد در قندهار مشکلات ساکنان را برطرف کرده است

 • آموزش

  دختران افغان پس از محرومیت از آموزش عصری به مدارس مراجعه کردند اما می گویند آینده ندارد

 • امنیت

  باشندگان هرات از قیام ۱۳۵۷ یاد بود نموده، روسیه را به جنایات مشابه در اوکراین متهم کردند

 • حقوق زنان

  نمایشگاه صنایع دستی زنان هرات در میان محدودیت ها امید روشنی را به همراه دارد

 • اقتصاد

  زنان بغلان برای نزدیک به ۲۰۰ زن دیگر فرصت های کاری ایجاد کرده اند

 • اقتصاد

  برنامه جهانی غذا برای تقریبا ۵۰۰۰ باشنده هرات شغل کوتاه مدتی ایجاد کرده است

 • تروریسم

  مزار شریف در پی حملات متوالی داعش به حالت آماده باش درآمد

 • اقتصاد

  افغان های مقیم در خارج برای صدها کودک کنار جاده در هرات غذای چاشت رایگان تهیه می کنند

 • اقتصاد

  یک زن تاجر در مزارشریف برای زنان دیگر آموزش قالین بافی و فرصت های کاری ایجاد کرده است

 • حقوق بشر

  رئیس جدید ملل متحد چین را تحت فشار قرار داد تا به 'نگرانی های شدید' در مورد حقوق بشر در سین کیانگ رسیدگی کند

 • سلامتی

  یونیسف پروژه آب آشامیدنی را برای صدها خانواده روستایی در بلخ تمویل کرد

 • اقتصاد

  بانک جهانی پروژه های ساختمانی را در قندهار راه اندازی کرده و ۲۰۰ نفر را به کار گماشت

 • آموزش

  با بازگشایی پوهنتون های افغانستان، محصلان ذکور خواستار پایان ممنوعیت حضور زنان شدند

 • اقتصاد

  برنامهء کار در برابر غذا از سوی ملل متحد بیش از ۵۰۰۰ نفر را در تخار به کار گماشته است

 • اقتصاد

  مردم زلزله زده ولایت بادغیس کمک های نقدی دریافت کردند

 • سلامتی

  یونیسف و دبلیو اچ او در هلمند کلینیک های محلی ای را تمویل می کنند که برای نجات جان خدمات فراهم می کنند

 • اقتصاد

  پروژه تمویل شده توسط ملل متحد هزاران هکتار زمین را در تخار آبیاری خواهد کرد

 • پناهندگان

  سفر خطرناک: بیکاری جوانان افغان را به مهاجرت غیرقانونی مجبور می سازد

 • جنایت و عدالت

  با حضور رهبر القاعده در ایران، شواهد همکاری افزایش می یابد

 • آموزش

  خواهران افغان از طریق ورکشاپ خیاطی به دختران امید می دهند

 • اقتصاد

  ملل متحد برای آبیاری ۱۸۰۰ هکتار زمین در کندز ساخت کانالی را تمویل می کند

 • پناهندگان

  علیرغم سردی هوا، رژیم ایران اخراج پناهجویان افغان را تشدید کرده است