امنیت

با پیشرفت در مذاکرات صلح، هزاران نفر از باشندگان هرات خواستار آتش بس شدند
امنیت
با پیشرفت در مذاکرات صلح، هزاران نفر از باشندگان هرات خواستار آتش بس شدند
زنان تخار تعهد سپردند که اگر طالبان صلح کنند ستم های این گروه را خواهند بخشید
امنیت
زنان تخار تعهد سپردند که اگر طالبان صلح کنند ستم های این گروه را خواهند بخشید
باشندگان کندز طالبان را پس از یک حمله ناکام بر دشت ارچی محکوم کردند
امنیت
باشندگان کندز طالبان را پس از یک حمله ناکام بر دشت ارچی محکوم کردند
ارتش ایالات متحده در میان خروج نیروهای نظامی تعهد کرد كه در كنار حکومت افغانستان قرار خواهد گرفت
امنیت
ارتش ایالات متحده در میان خروج نیروهای نظامی تعهد کرد كه در كنار حکومت افغانستان قرار خواهد گرفت
نیروهای افغان بقایای گروه داعش را در حالی تعقیب می کنند که زندگی در مراکز سابق این گروه به حالت عادی برگشته است
امنیت
نیروهای افغان بقایای گروه داعش را در حالی تعقیب می کنند که زندگی در مراکز سابق این گروه به حالت عادی برگشته است
نیروهای افغان طراحان اصلی قتل‌عام پوهنتون کابل را گرفتار کردند
امنیت
نیروهای افغان طراحان اصلی قتل‌عام پوهنتون کابل را گرفتار کردند
مواد منفجره که در فراه به دست آمده است تازه‌ ترین کمک ایران به طالبان را نشان می دهد
امنیت
مواد منفجره که در فراه به دست آمده است تازه‌ ترین کمک ایران به طالبان را نشان می دهد
با اصلاحات در پولیس باشندگان زابل تغییر مثبت و بهبود در امنیت را می بینند
امنیت
با اصلاحات در پولیس باشندگان زابل تغییر مثبت و بهبود در امنیت را می بینند
یک گروه مدافع حقوق می گوید که طالبان خبرنگار افغان را که در بمبگذاری موترش کشته شد، تهدید کرده بودند
امنیت
یک گروه مدافع حقوق می گوید که طالبان خبرنگار افغان را که در بمبگذاری موترش کشته شد، تهدید کرده بودند
با تشدید حملات در سراسر کشور ژورنالست رادیوی آزادی در انفجار هلمند کشته شد
امنیت
با تشدید حملات در سراسر کشور ژورنالست رادیوی آزادی در انفجار هلمند کشته شد