http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security

امنیت

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند

امسال هشت کمپاین اهداء خون در شهر هرات برگزار شده اند و شرکت کنندگان می گویند که اهداء خون فقط یک روش ناچیز برای نشان دادن حمایت از قربانی های است که سربازان هر روز می دهند.

ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد

ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد

ملل متحد بیشتر ملامتی ۸۲۳۹ نفر تلفات ملکی ثبت شده در جریان ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۹ را بالای عناصر ضد حکومت چون طالبان انداخت.

مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند

مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند

مقامات، به اطلاعاتی دست یافته اند که نشان می دهند فرماندهان طالبان تندرو قصد دارند در صورت تحکیم توافق صلح، به داعش بپیوندند.

تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند

تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند

نیروهای امنیتی افغان هر دو گروه را از هوا و زمین می زنند و برای باشنده گان آواره شده، امنیت و پشتیبانی را فراهم می کنند.

در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند

در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند

نمونه های محاکمه های دروغین و ترورهای رو به افزایش، نشان می دهند که رقابت های درون-گروهی برای گرفتن قدرت شدت می یابند.

نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند

نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند

نیروهای افغان یک تعداد ولسوالی ها را از وجود جنگجویان، پس از خنثی کردن حمله یک روز قبل از انتخابات آنها، پاکسازی نمودند.

سازمان ملل متحد، طالبان را برای کشته شدن ۸۵ نفر افراد ملکی در جریان کارزار های انتخابات، ملامت کرد

سازمان ملل متحد، طالبان را برای کشته شدن ۸۵ نفر افراد ملکی در جریان کارزار های انتخابات، ملامت کرد

با وجود تلفات، نیروهای امنیتی افغان می گویند روند انتخابات موفقیت آمیز بود.

به نظر می رسد که اختلافات درونی طالبان، در ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر باشند

به نظر می رسد که اختلافات درونی طالبان، در ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر باشند

ترورهای برادر رهبر بزرگ طالبان و دیگر رهبران ارشد طالبان با زنجیره تأمین پول تجارت غیرقانونی مواد مخدر این گروه مرتبط بوده اند.

نیروهای افغان یک پسر ۱۱ ساله را از اسارت داعش رها ساختند

نیروهای افغان یک پسر ۱۱ ساله را از اسارت داعش رها ساختند

نیروهای ریاست امنیت ملی بالای جنگجویان داعش حمله کردند و این کودک را صحیح و سالم به آغوش پدرش برگرداندند.

طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند

طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند

طالبان و داعش که بخاطر بدست آوردن قدرت تلاش دارند و توسط نیروهای امنیتی افغان شکست خورده اند، جنگ را بر علیه یکی دیگر ادامه میدهند و زنده گی را به باشنده گان محل تیره می سازند.

1