https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security

امنیت

جنگجویان طالب با گفتن اینکه این گروه 'برای خارجی ها کار می کند' در بغلان تسلیم شدند

جنگجویان طالب با گفتن اینکه این گروه 'برای خارجی ها کار می کند' در بغلان تسلیم شدند

طالبان آتش بس را با حمله مرگبار در پکتیا رسماً پایان دادند

طالبان آتش بس را با حمله مرگبار در پکتیا رسماً پایان دادند

فرمانده طالبان پس از دیدار با سپاه پاسداران ایران دستگیر شد

فرمانده طالبان پس از دیدار با سپاه پاسداران ایران دستگیر شد

مقامات مسؤلیت حملات بالای نیروهای امنیتی در پروان و فراه را بدوش طالبان انداختند

مقامات مسؤلیت حملات بالای نیروهای امنیتی در پروان و فراه را بدوش طالبان انداختند

در میان خواست ها برای آتش بس طولانی، آتش بس رسماً پایان یافت

در میان خواست ها برای آتش بس طولانی، آتش بس رسماً پایان یافت

نقض های مکرر روسیه آینده معاهده تاریخی آسمان های باز را تهدید می کند

نقض های مکرر روسیه آینده معاهده تاریخی آسمان های باز را تهدید می کند

حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد

حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد

حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است

حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است

نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند

نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند

به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند

به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند