امنیت

زنان در کندهار علیه کشتن بی تبعیض مردم ملکی توسط طالبان، گردهمایی کردند
امنیت
زنان در کندهار علیه کشتن بی تبعیض مردم ملکی توسط طالبان، گردهمایی کردند
ایالات متحده از زمان پایان آتش بس بدینسو، نخستین حملات هوایی بالای طالبان را انجام داد
امنیت
ایالات متحده از زمان پایان آتش بس بدینسو، نخستین حملات هوایی بالای طالبان را انجام داد
مقامات در رابطه با بمب گذاری کنار جاده ای در کندهار طالبان را مقصر دانستند
امنیت
مقامات در رابطه با بمب گذاری کنار جاده ای در کندهار طالبان را مقصر دانستند
آیا طالبان می توانند ادامه 'جهاد' خود در افغانستان را توجیه کنند؟
امنیت
آیا طالبان می توانند ادامه 'جهاد' خود در افغانستان را توجیه کنند؟
درحالیکه توافقنامه صلح طالبان را متفرق کرد، نگرانی هایی راجع به روابط شبکه داعش و حقانی جدی می شوند
امنیت
درحالیکه توافقنامه صلح طالبان را متفرق کرد، نگرانی هایی راجع به روابط شبکه داعش و حقانی جدی می شوند
۳۱ جنگجوی طالبان پس از آن تسلیم شدند که از طرف رفقا به دلیل انتخاب صلح مورد حمله قرار گرفتند
امنیت
۳۱ جنگجوی طالبان پس از آن تسلیم شدند که از طرف رفقا به دلیل انتخاب صلح مورد حمله قرار گرفتند
در حالی که رهبران افغان بر مذاکرات تأکید دارند، یک انفجار کنار جاده ۷ فرد ملکی را در کندوز کشت
امنیت
در حالی که رهبران افغان بر مذاکرات تأکید دارند، یک انفجار کنار جاده ۷ فرد ملکی را در کندوز کشت
نجات یافته گان از قتل عام زایشگاه کابل از وحشت و صدمات عواقب بعدی، حکایت کردند
امنیت
نجات یافته گان از قتل عام زایشگاه کابل از وحشت و صدمات عواقب بعدی، حکایت کردند
تیم مذاکره کننده افغان 'در هر لحظه' برای گفتگو با طالبان آماده است
امنیت
تیم مذاکره کننده افغان 'در هر لحظه' برای گفتگو با طالبان آماده است
طالبان آتش بس را با حمله مرگبار در پکتیا رسماً پایان دادند
امنیت
طالبان آتش بس را با حمله مرگبار در پکتیا رسماً پایان دادند