امنیت

گزارش های استخباراتی نشان می دهند که تهران برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان، به طالبان پول داده است
امنیت
گزارش های استخباراتی نشان می دهند که تهران برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان، به طالبان پول داده است
درحالیکه شاخه خراسان داعش مسؤلیت حمله راکتی بر کابل را به عهده گرفت، نیروهای افغان قاضی القضات این گروه تروریستی را کشتند
امنیت
درحالیکه شاخه خراسان داعش مسؤلیت حمله راکتی بر کابل را به عهده گرفت، نیروهای افغان قاضی القضات این گروه تروریستی را کشتند
افغانستان با برداشته شدن مانع اخیر تبادله زندانیان، منتظر گفتگوهای صلح است
امنیت
افغانستان با برداشته شدن مانع اخیر تبادله زندانیان، منتظر گفتگوهای صلح است
فرصت ها در نهادهای امنیتی و سکتور خصوصی در انتظار پولیس محلی افغان اند
امنیت
فرصت ها در نهادهای امنیتی و سکتور خصوصی در انتظار پولیس محلی افغان اند
مقامات افغان می گویند، طالبان به اجیران مسکو مبدل شده اند
امنیت
مقامات افغان می گویند، طالبان به اجیران مسکو مبدل شده اند
جنگجویان تسلیم شده طالبان در فاریاب «زندگی باعزت» را پیش بینی می کنند
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالبان در فاریاب «زندگی باعزت» را پیش بینی می کنند
طالبان به عنوان 'عروسک های روسیه' با قربانی های افغان ها علیه شوروی ها، خیانت می کنند
امنیت
طالبان به عنوان 'عروسک های روسیه' با قربانی های افغان ها علیه شوروی ها، خیانت می کنند
با تائید شدن آزادی زندانیان، انتظار می رود که مذاکرات صلح بین الافغانی در روزهای آینده آغاز شود
امنیت
با تائید شدن آزادی زندانیان، انتظار می رود که مذاکرات صلح بین الافغانی در روزهای آینده آغاز شود
طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
امنیت
طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند
امنیت
القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند