امنیت

بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است
امنیت
بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است
افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند
امنیت
افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند
با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است
امنیت
با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است
بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند
امنیت
بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند
پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد
امنیت
پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد
افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند
امنیت
افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند
قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد
امنیت
قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد
جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است،  تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است، تسلیم شدند
رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند
امنیت
رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند
اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند
امنیت
اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند