امنیت

وزیر دفاع امریکا: شاخه های طالبان به پلان صلح افغانستان علاقه مند استند
امنیت
وزیر دفاع امریکا: شاخه های طالبان به پلان صلح افغانستان علاقه مند استند
پاکستان و افغانستان 'باید به اتفاق علیه ایران موضع گیری کنند'
امنیت
پاکستان و افغانستان 'باید به اتفاق علیه ایران موضع گیری کنند'
اقدامات امنیتی جدید در شهر کابل و گسترش ساحهء ایمنی
امنیت
اقدامات امنیتی جدید در شهر کابل و گسترش ساحهء ایمنی
شورای عالی صلح جنگجویان را تشویق کرد تا به میز مذاکرات صلح بیایند
امنیت
شورای عالی صلح جنگجویان را تشویق کرد تا به میز مذاکرات صلح بیایند
مشاوران نیروهای ائتلاف در خط مقدم به سربازان افغان روحیه حیاتی خواهند بخشید
امنیت
مشاوران نیروهای ائتلاف در خط مقدم به سربازان افغان روحیه حیاتی خواهند بخشید
افتتاح پروژه های انکشافی توسط مسؤولین در اروزگان بعد از بیرون راندن طالبان
امنیت
افتتاح پروژه های انکشافی توسط مسؤولین در اروزگان بعد از بیرون راندن طالبان
رییس جمهور غنی پلان مذاکرات صلح با طالبان را اعلان کرد
امنیت
رییس جمهور غنی پلان مذاکرات صلح با طالبان را اعلان کرد
جنگ میان طالبان و داعش و آغاز عملیات نیرو های امنیتی علیه آنها در ولایت لغمان
امنیت
جنگ میان طالبان و داعش و آغاز عملیات نیرو های امنیتی علیه آنها در ولایت لغمان
جنگجویان طالب می گویند: ایران دستور حملهء کورکورانه بر مراسم افتتاحیه تاپی را صادر کرده بود
امنیت
جنگجویان طالب می گویند: ایران دستور حملهء کورکورانه بر مراسم افتتاحیه تاپی را صادر کرده بود
بهبود وضعیت امنیتی جوزجان با یکجا شدن جنگجویان بیشتر طالبان و داعش با پروسهء صلح
امنیت
بهبود وضعیت امنیتی جوزجان با یکجا شدن جنگجویان بیشتر طالبان و داعش با پروسهء صلح