امنیت

در آستانه عید قربان افغان ها از طالبان می خواهند آتش‌بس پایدار اعلام کند
امنیت
در آستانه عید قربان افغان ها از طالبان می خواهند آتش‌بس پایدار اعلام کند
مهاجمان انتحاری برقع پوش یک مسجد شیعیان را در گردیز هدف قرار دادند
امنیت
مهاجمان انتحاری برقع پوش یک مسجد شیعیان را در گردیز هدف قرار دادند
پولیس افغانستان اجساد ۳ تن از اتباع خارجی اختطاف شده در کابل را پیدا کرد
امنیت
پولیس افغانستان اجساد ۳ تن از اتباع خارجی اختطاف شده در کابل را پیدا کرد
جنگجویان داعش در جوزجان گروه گروه به نیروهای امنیتی تسلیم می شوند
امنیت
جنگجویان داعش در جوزجان گروه گروه به نیروهای امنیتی تسلیم می شوند
یک جنرال افغان در فراه می‌گوید:‌ «ایران دشمن ما است»
امنیت
یک جنرال افغان در فراه می‌گوید:‌ «ایران دشمن ما است»
کشته شدن «بیش از ۳۰۰» جنگجو در درگیری های طالبان و داعش در جوزجان
امنیت
کشته شدن «بیش از ۳۰۰» جنگجو در درگیری های طالبان و داعش در جوزجان
باشنده های لغمان از طالبان خواستند جنگ «ناروا» را متوقف کند
امنیت
باشنده های لغمان از طالبان خواستند جنگ «ناروا» را متوقف کند
خوبترین جنگجویان گروهء طالبان در ایران تحت آموزش های نظامی نیروهای خاص این کشور قرار میگیرند
امنیت
خوبترین جنگجویان گروهء طالبان در ایران تحت آموزش های نظامی نیروهای خاص این کشور قرار میگیرند
درگیری ها میان داعش و طالبان باشنده های ولسوالی چپه دره را مجبور به فرار نموده اند
امنیت
درگیری ها میان داعش و طالبان باشنده های ولسوالی چپه دره را مجبور به فرار نموده اند
هشدار باشنده های نورستان به طالبان: یا صلح را قبول کنید و یا هم با قیام مردمی روبرو شوید
امنیت
هشدار باشنده های نورستان به طالبان: یا صلح را قبول کنید و یا هم با قیام مردمی روبرو شوید