امنیت

استقبال باشنده های هرات از تمایل طالبان به آتش‌بس
امنیت
استقبال باشنده های هرات از تمایل طالبان به آتش‌بس
نیروهای افغان یک شاهراه کلیدی را که بوسیله طالبان مسدود شده بود مجدداً باز کردند
امنیت
نیروهای افغان یک شاهراه کلیدی را که بوسیله طالبان مسدود شده بود مجدداً باز کردند
'بزرگان هلمند خطاب به طالبان:‌ 'قبول صلح به معنای شکست نیست
امنیت
'بزرگان هلمند خطاب به طالبان:‌ 'قبول صلح به معنای شکست نیست
در آستانه عید قربان افغان ها از طالبان می خواهند آتش‌بس پایدار اعلام کند
امنیت
در آستانه عید قربان افغان ها از طالبان می خواهند آتش‌بس پایدار اعلام کند
مهاجمان انتحاری برقع پوش یک مسجد شیعیان را در گردیز هدف قرار دادند
امنیت
مهاجمان انتحاری برقع پوش یک مسجد شیعیان را در گردیز هدف قرار دادند
پولیس افغانستان اجساد ۳ تن از اتباع خارجی اختطاف شده در کابل را پیدا کرد
امنیت
پولیس افغانستان اجساد ۳ تن از اتباع خارجی اختطاف شده در کابل را پیدا کرد
جنگجویان داعش در جوزجان گروه گروه به نیروهای امنیتی تسلیم می شوند
امنیت
جنگجویان داعش در جوزجان گروه گروه به نیروهای امنیتی تسلیم می شوند
یک جنرال افغان در فراه می‌گوید:‌ «ایران دشمن ما است»
امنیت
یک جنرال افغان در فراه می‌گوید:‌ «ایران دشمن ما است»
کشته شدن «بیش از ۳۰۰» جنگجو در درگیری های طالبان و داعش در جوزجان
امنیت
کشته شدن «بیش از ۳۰۰» جنگجو در درگیری های طالبان و داعش در جوزجان
باشنده های لغمان از طالبان خواستند جنگ «ناروا» را متوقف کند
امنیت
باشنده های لغمان از طالبان خواستند جنگ «ناروا» را متوقف کند