امنیت

شورای عالی صلح جنگجویان را تشویق کرد تا به میز مذاکرات صلح بیایند
امنیت
شورای عالی صلح جنگجویان را تشویق کرد تا به میز مذاکرات صلح بیایند
مشاوران نیروهای ائتلاف در خط مقدم به سربازان افغان روحیه حیاتی خواهند بخشید
امنیت
مشاوران نیروهای ائتلاف در خط مقدم به سربازان افغان روحیه حیاتی خواهند بخشید
افتتاح پروژه های انکشافی توسط مسؤولین در اروزگان بعد از بیرون راندن طالبان
امنیت
افتتاح پروژه های انکشافی توسط مسؤولین در اروزگان بعد از بیرون راندن طالبان
رییس جمهور غنی پلان مذاکرات صلح با طالبان را اعلان کرد
امنیت
رییس جمهور غنی پلان مذاکرات صلح با طالبان را اعلان کرد
جنگ میان طالبان و داعش و آغاز عملیات نیرو های امنیتی علیه آنها در ولایت لغمان
امنیت
جنگ میان طالبان و داعش و آغاز عملیات نیرو های امنیتی علیه آنها در ولایت لغمان
جنگجویان طالب می گویند: ایران دستور حملهء کورکورانه بر مراسم افتتاحیه تاپی را صادر کرده بود
امنیت
جنگجویان طالب می گویند: ایران دستور حملهء کورکورانه بر مراسم افتتاحیه تاپی را صادر کرده بود
بهبود وضعیت امنیتی جوزجان با یکجا شدن جنگجویان بیشتر طالبان و داعش با پروسهء صلح
امنیت
بهبود وضعیت امنیتی جوزجان با یکجا شدن جنگجویان بیشتر طالبان و داعش با پروسهء صلح
ایران از جنگجویان لشکر فاطمیون بحیث سربازان خود در بازی منطقوی کار می ‌گیرد
امنیت
ایران از جنگجویان لشکر فاطمیون بحیث سربازان خود در بازی منطقوی کار می ‌گیرد
مبارزه علیه لابراتوار های تولید مواد مخدر در افغانستان، طالبان را فلج کرده است
امنیت
مبارزه علیه لابراتوار های تولید مواد مخدر در افغانستان، طالبان را فلج کرده است
مقامات سال ۲۰۱۸ را 'نقطهء عطف' در جنگ افغانستان می دانند
امنیت
مقامات سال ۲۰۱۸ را 'نقطهء عطف' در جنگ افغانستان می دانند