امنیت

سربازان تازه آموزش دیده افغان تعهد کردند تا دشمنان کشور را نابود کنند
امنیت
در حالیکه خروج نیروها متوقف شده است، حملات هوایی ایالات متحده طالبان را در هلمند هدف قرار داد
امنیت
نیروهای افغان در پاکسازی ولسوالی شیرزاد از طالبان پیشرفت میکنند
امنیت
باشندگان ننگرهار و نورستان پیروی طالبان از ارزش های اسلامی را زیر سوال بردند
امنیت
۴۰ نفر جنگجویان گروه داعش و طالبان در کنر تسلیم شدند و گفتند که جنگ جاری 'نامشروع' است
امنیت
سربازان جوان و تحصیل کرده نیروهای امنیتی افغان را در ولایات جنوب غربی تقویت کردند
امنیت
قربانیان جنگ کندز می گویند که اگر طالبان با صلح موافقت کنند، ممکن آنها را ببخشند
امنیت
تقریباً ۳۰۰ جنگجوی طالبان در بلخ و سرپل اسلحه خود را به زمین گذاشتند
امنیت
باشندگان ننگرهار پس از شکست شاخه خراسان داعش باز می گردند تا خانه های خود را بازسازی کنند
امنیت
باشندگان ننگرهار اطمینان دارند که نیروهای افغان می توانند دستاوردهای امنیتی را حفظ کنند
امنیت