امنیت

'خیانت' طالبان باعث تخریب شدن تأسیسات بندر در کلیفت شد
امنیت
'خیانت' طالبان باعث تخریب شدن تأسیسات بندر در کلیفت شد
ملل متحد می گوید، حملات خشونت آمیز توسط طالبان پس از توافقنامه صلح با ایالات متحده افزایش یافته است
امنیت
ملل متحد می گوید، حملات خشونت آمیز توسط طالبان پس از توافقنامه صلح با ایالات متحده افزایش یافته است
طالبان با ممانعت از تیم های ویروس کرونا جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دادند
امنیت
طالبان با ممانعت از تیم های ویروس کرونا جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دادند
طالبان پیشنهاد آتش بس در ماه رمضان را رد کردند و به فعالیت های خشونت آمیز خود ادامه می دهند
امنیت
طالبان پیشنهاد آتش بس در ماه رمضان را رد کردند و به فعالیت های خشونت آمیز خود ادامه می دهند
حملات مداوم طالبان در جریان این فاجعه بی پروایی آنها را نشان می دهد
امنیت
حملات مداوم طالبان در جریان این فاجعه بی پروایی آنها را نشان می دهد
طالبان محدودیت های مخابراتی را در تخار برگردانیدند و در مجادله با ویروس کرونا موانع ایجاد کردند
امنیت
طالبان محدودیت های مخابراتی را در تخار برگردانیدند و در مجادله با ویروس کرونا موانع ایجاد کردند
طالبان در یک موج تازه خشونت ده ها تن را کشتند
امنیت
طالبان در یک موج تازه خشونت ده ها تن را کشتند
نیروهای افغان ولسوالی خم آب را که از سال ۱۳۹۷ بدینسو در تصرف طالبان بود، آزاد کردند
امنیت
نیروهای افغان ولسوالی خم آب را که از سال ۱۳۹۷ بدینسو در تصرف طالبان بود، آزاد کردند
کابل برای مهارکردن جنایات و قتل های طالبان ممنوعیت موترسیکل را تطبیق می کند
امنیت
کابل برای مهارکردن جنایات و قتل های طالبان ممنوعیت موترسیکل را تطبیق می کند
باشنده گان سمنگان حمله طالبان را خنثی کردند و بیش از ده جنگجوی را کشتند
امنیت
باشنده گان سمنگان حمله طالبان را خنثی کردند و بیش از ده جنگجوی را کشتند