امنیت

هشدار باشنده های نورستان به طالبان: یا صلح را قبول کنید و یا هم با قیام مردمی روبرو شوید
امنیت
هشدار باشنده های نورستان به طالبان: یا صلح را قبول کنید و یا هم با قیام مردمی روبرو شوید
ادامهء‌ رد خواست های مردم برای صلح از سوی قوماندانان طالبان
امنیت
ادامهء‌ رد خواست های مردم برای صلح از سوی قوماندانان طالبان
بر نگشتن صدها جنگجوی طالب به میدان جنگ پس از آتش‌ بس
امنیت
بر نگشتن صدها جنگجوی طالب به میدان جنگ پس از آتش‌ بس
مقامات: داعش عملاً در ننگرهار شکست خورده است
امنیت
مقامات: داعش عملاً در ننگرهار شکست خورده است
پایان یافتن آتش‌ بس وعده های دروغین طالبان را به افغان ها برملا ساخت
امنیت
پایان یافتن آتش‌ بس وعده های دروغین طالبان را به افغان ها برملا ساخت
'پایان بازی' برای طالبان پاکستانی پس از مرگ ملا فضل‌ الله
امنیت
'پایان بازی' برای طالبان پاکستانی پس از مرگ ملا فضل‌ الله
پس از تمدید نشدن آتش بس از سوی طالبان هنوز امید برای صلح وجود دارد
امنیت
پس از تمدید نشدن آتش بس از سوی طالبان هنوز امید برای صلح وجود دارد
احتمال بالای کشته شدن رهبر طالبان پاکستان در حملهء هوایی مشترک افغانستان و ایالات متحده در کنر
امنیت
احتمال بالای کشته شدن رهبر طالبان پاکستان در حملهء هوایی مشترک افغانستان و ایالات متحده در کنر
طالبان در هنگام یکجا شدن با پروسه صلح در ننگرهار: جنگ هیچ فایده ای ندارد
امنیت
طالبان در هنگام یکجا شدن با پروسه صلح در ننگرهار: جنگ هیچ فایده ای ندارد
پس از یک عمر جنگ اکنون آتش بس افغان ها را به صلح دوامدار امیدوار کرده است
امنیت
پس از یک عمر جنگ اکنون آتش بس افغان ها را به صلح دوامدار امیدوار کرده است