امنیت

دست روسیه و ایران در افزایش نا امنی های ولایت فراه
امنیت
دست روسیه و ایران در افزایش نا امنی های ولایت فراه
تعهد ائتلاف نظامی و پاکستان برای مبارزه در یک جبهه در افغانستان
امنیت
تعهد ائتلاف نظامی و پاکستان برای مبارزه در یک جبهه در افغانستان
جنگجویان طالب در سرپل با پروسهء صلح یکجا شدند و از خشونت های گذشته ابراز ندامت کردند
امنیت
جنگجویان طالب در سرپل با پروسهء صلح یکجا شدند و از خشونت های گذشته ابراز ندامت کردند
ملاقات مقامات ارشد نظامی در کابل برای مذاکره در مورد امنیت منطقوی
امنیت
ملاقات مقامات ارشد نظامی در کابل برای مذاکره در مورد امنیت منطقوی
قول اردوی عملیات خاص افغانستان جنگ را به سمت تروریست ها برده است
امنیت
قول اردوی عملیات خاص افغانستان جنگ را به سمت تروریست ها برده است
افغان ها از طالبان می پرسند: «چه زمانی از کشتن بچه های ما دست برمی دارید؟»
امنیت
افغان ها از طالبان می پرسند: «چه زمانی از کشتن بچه های ما دست برمی دارید؟»
رئیس استخبارات افغانستان می گوید که روسیه و ایران طالبان را کمک می کنند
امنیت
رئیس استخبارات افغانستان می گوید که روسیه و ایران طالبان را کمک می کنند
باشنده های ولسوالی دور بابا با حفاظت از محل خود خواهان کمک برای بازسازی استند
امنیت
باشنده های ولسوالی دور بابا با حفاظت از محل خود خواهان کمک برای بازسازی استند
حمله نیروهای ائتلاف در شمال افغانستان به طالبان و داعش
امنیت
حمله نیروهای ائتلاف در شمال افغانستان به طالبان و داعش
اعضای داعش در جوزجان از جنگ با حکومت دست کشیده و با پروسه صلح یکجا شده اند
امنیت
اعضای داعش در جوزجان از جنگ با حکومت دست کشیده و با پروسه صلح یکجا شده اند