امنیت

تسلیم شدن ده ها تن از اعضای سرخورده داعش و طالبان در ننگرهار
امنیت
تسلیم شدن ده ها تن از اعضای سرخورده داعش و طالبان در ننگرهار
نیرو های ائتلاف در جستجوی جنگجویان باقیماندهء داعش در سوریه استند
امنیت
نیرو های ائتلاف در جستجوی جنگجویان باقیماندهء داعش در سوریه استند
تهدید باشنده گان هرات مبنی بر محروم شدن از سرویس تلفن شبانه توسط طالبان
امنیت
تهدید باشنده گان هرات مبنی بر محروم شدن از سرویس تلفن شبانه توسط طالبان
آواره شدن بیش از ۲ هزار فامیل در کنر بر اثر درگیری های بین طالبان و داعش
امنیت
آواره شدن بیش از ۲ هزار فامیل در کنر بر اثر درگیری های بین طالبان و داعش
راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح
امنیت
راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح
جوانان افغان، با دوری جستن از طالبان، حاضر نیستند آزادی را فدای صلح کنند
امنیت
جوانان افغان، با دوری جستن از طالبان، حاضر نیستند آزادی را فدای صلح کنند
تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان
امنیت
تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان
انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر
امنیت
انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر
تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان
امنیت
تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان
طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند
امنیت
طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند