امنیت

طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند
امنیت
واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد
امنیت
عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند
امنیت
تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان
امنیت
تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد
امنیت
نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند
امنیت
گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد
امنیت
والی نورستان: ولایت امن و آمادهء سرمایه گذاری است
امنیت
حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد
امنیت
طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند
امنیت