امنیت

ابراز نگرانی مردم نسبت به بسته شدن دفاتر صلیب سرخ در افغانستان
امنیت
ابراز نگرانی مردم نسبت به بسته شدن دفاتر صلیب سرخ در افغانستان
کشته شدن ده ها تن در حملات طالبان بر نیروهای امنیتی در قندهار و غزنی
امنیت
کشته شدن ده ها تن در حملات طالبان بر نیروهای امنیتی در قندهار و غزنی
قطع غیرقانونی درختان و استخراج معادن در ولایت کنر در تمویل جنگجویان کمک می کنند
امنیت
قطع غیرقانونی درختان و استخراج معادن در ولایت کنر در تمویل جنگجویان کمک می کنند
7 جنگجوی داعش در ننگرهار با پروسه صلح یکجا شدند
امنیت
7 جنگجوی داعش در ننگرهار با پروسه صلح یکجا شدند
یک گروه انشعابی طالبان می گوید که ایران به طالبان اسلحه و پول می دهد
امنیت
یک گروه انشعابی طالبان می گوید که ایران به طالبان اسلحه و پول می دهد
کشته شدن 20 جنگجوی داعش در حمله هوایی در کنر
امنیت
کشته شدن 20 جنگجوی داعش در حمله هوایی در کنر
مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند
امنیت
مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند
اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد
امنیت
اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد
رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»
امنیت
رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»
استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی
امنیت
استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی