امنیت

پولیس افغانستان اجساد ۳ تن از اتباع خارجی اختطاف شده در کابل را پیدا کرد
امنیت
جنگجویان داعش در جوزجان گروه گروه به نیروهای امنیتی تسلیم می شوند
امنیت
یک جنرال افغان در فراه می‌گوید:‌ «ایران دشمن ما است»
امنیت
کشته شدن «بیش از ۳۰۰» جنگجو در درگیری های طالبان و داعش در جوزجان
امنیت
باشنده های لغمان از طالبان خواستند جنگ «ناروا» را متوقف کند
امنیت
خوبترین جنگجویان گروهء طالبان در ایران تحت آموزش های نظامی نیروهای خاص این کشور قرار میگیرند
امنیت
درگیری ها میان داعش و طالبان باشنده های ولسوالی چپه دره را مجبور به فرار نموده اند
امنیت
هشدار باشنده های نورستان به طالبان: یا صلح را قبول کنید و یا هم با قیام مردمی روبرو شوید
امنیت
ادامهء‌ رد خواست های مردم برای صلح از سوی قوماندانان طالبان
امنیت
بر نگشتن صدها جنگجوی طالب به میدان جنگ پس از آتش‌ بس
امنیت