امنیت

طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند
امنیت
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
امنیت
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند
امنیت
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت
امنیت
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت
باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند
امنیت
باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند
حمایت تهران از طالبان افغان 'استراتیژی دو رویی' را آشکار می کند
امنیت
حمایت تهران از طالبان افغان 'استراتیژی دو رویی' را آشکار می کند
ایالات متحده یک مؤسسه خیریه مستقر در افغانستان را به دلیل کمک کردن به داعش، تحریم کرد
امنیت
ایالات متحده یک مؤسسه خیریه مستقر در افغانستان را به دلیل کمک کردن به داعش، تحریم کرد
تبادله زندانیان با طالبان با وجود قول های متزلزل جنگجویان صورت گرفت
امنیت
تبادله زندانیان با طالبان با وجود قول های متزلزل جنگجویان صورت گرفت
داعش در ننگرهار شکست خود را پذیرفت و جنگویان آن بطور دسته جمعی تسلیم شدند
امنیت
داعش در ننگرهار شکست خود را پذیرفت و جنگویان آن بطور دسته جمعی تسلیم شدند
دهقانان هرات طالبان را به دلیل واداشتن آنها برای کشت کوکنار محکوم کردند
امنیت
دهقانان هرات طالبان را به دلیل واداشتن آنها برای کشت کوکنار محکوم کردند