https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=17

امنیت

نیروهای امنیتی افغان از جنگجویان بازداشت شده پرسید، «در اینجا کی کافر است؟»

نیروهای امنیتی افغان از جنگجویان بازداشت شده پرسید، «در اینجا کی کافر است؟»

مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند

مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند

سربازان تازه استخدام شده  باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند

سربازان تازه استخدام شده باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند

مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند

مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند

شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی

شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی

نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند

نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند

حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل

حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل

مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی

مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی

جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند

جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند

درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است

درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است