امنیت

مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند
امنیت
نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان
امنیت
بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش
امنیت
تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است
امنیت
بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد
امنیت
سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند
امنیت
مرگ قاری یاسین «ضربه سنگینی» بر شبکه های تروریستی
امنیت
بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است
امنیت
در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند
امنیت
طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»
امنیت