https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=10

امنیت

باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند

باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند

دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند

دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند

تنش ها پس از آن کاهش یافتند که تلافی ایران بر ارتش ایالات متحده در وارد کردن تلفات ناکام شد

تنش ها پس از آن کاهش یافتند که تلافی ایران بر ارتش ایالات متحده در وارد کردن تلفات ناکام شد

ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است

ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است

پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند

پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند

روسیه و چین از محکوم کردن حمله ایران بر سفارت امریکا در بغداد، امتناع ورزیدند

روسیه و چین از محکوم کردن حمله ایران بر سفارت امریکا در بغداد، امتناع ورزیدند

در حالیکه قدرت های اروپایی از ایالات متحده حمایت میکنند، ایران تعهدات هسته ای خود را رها کرد

در حالیکه قدرت های اروپایی از ایالات متحده حمایت میکنند، ایران تعهدات هسته ای خود را رها کرد

طالبان پایه های مخابراتی را در ولسوالی درزاب به آتش کشیدند

طالبان پایه های مخابراتی را در ولسوالی درزاب به آتش کشیدند

کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد

کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد

افغانها رهبران طالبان را بخاطر مخالفت با خواسته ها برای آتش بس محکوم کردند

افغانها رهبران طالبان را بخاطر مخالفت با خواسته ها برای آتش بس محکوم کردند