امنیت

با آغاز دوباره تبادله زندانیان کابل و طالبان برای مذاکرات صلح در دوحه آماده می شوند
امنیت
چین قصد دارد که در ۱۰ سال آینده تسلیحات هسته ای را دو برابر کند و تأسیسات نظامی را گسترش دهد
امنیت
در یک تحصن در هرات اشتراک کننده گان خواستار آغاز بلا فاصله مذاکرات صلح بین الافغانی شدند
امنیت
زنانی که عزیزان خود را از دست داده اند، از طالبان خواستند که به صلح متعهد شوند
امنیت
جنگجویان پیشین طالبان در زابل در پروژه میثاق شهروندی شغل های جدید پیدا کرده اند
امنیت
گردهمایی فاطمیون در نزدیکی سرحد افغانستان نگرانی ها در مورد فعالیت های آیندهٔ این گروه را افزایش میدهد
امنیت
طالبان برای پایان دادن به خشونت و آغازکردن گفتگوهای صلح بین الافغانی، از هر طرف با فشار روبرو هستند
امنیت
حمله انتحاری طالبان در بلخ مردم ملکی را کشت و ده ها نفر را زخمی ساخت
امنیت
گزارش های استخباراتی نشان می دهند که تهران برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان، به طالبان پول داده است
امنیت
درحالیکه شاخه خراسان داعش مسؤلیت حمله راکتی بر کابل را به عهده گرفت، نیروهای افغان قاضی القضات این گروه تروریستی را کشتند
امنیت