امنیت

در میان توقف مذاکرات صلح طالبان در تلاش برای بهبود حیثیت خود پروپاگند را آغاز کردند
امنیت
زنان هرات که اعضای خانواده خود را از دست داده اند از طالبان خواستند که قتل ها را متوقف کنند
امنیت
زنان سرپل در میان افزایش حملات طالبان از نیروهای افغان ابراز حمایت کردند
امنیت
باشندگان هرات طالبان را به خاطر مانع شدن از پروژه های انکشافی محکوم کردند
امنیت
افغان ها تخریب جاری زیربنا ها توسط طالبان را خیانت آمیز دانستند
امنیت
افراد مسلح پوهنتون کابل را مورد حمله قرار دادند و دنباله خون و کشتار را پشت سر گذاشتند
امنیت
کشته شدن رهبر ارشد القاعده توانایی های نیروهای افغان را پررنگ ساخت
امنیت
باشندگان نیمروز تعهد کردند که در برابر دسیسه های ایران از بند کمال خان محافظت کنند
امنیت
در میان حملات مرگبار خلیلزاد خواسته خود برای توقف خشونت در افغانستان را تکرار کرد
امنیت
حمله داعش بالای یک مرکز آموزشی در کابل غیر اسلامی و غیرانسانی تلقی شد
امنیت