امنیت

افغان ها مبهوت از حمله خونبار طالبان بر غزنی
امنیت
روسیه و ایران به طالبان «دستور دادند» تا مکتب ها و مساجد را تخریب کنند
امنیت
اجرای یک حمله ناکام بالای یک مرکز استخبارات در حالی که سوگواران نوجوانان کشته شده را به خاک می سپارند
امنیت
کشته شدن ده ها محصل در اثر هدف قرار گرفتن یک صنف درسی در کابل توسط بم گذار انتحاری
امنیت
پاکسازی آثار دردآور به جای مانده پس از شکست طالبان در غزنی
امنیت
باشنده های زابل به طالبان می گویند: «حالا وقت خاتمه جنگ است»
امنیت
فراخوان صلح قاضی القضات نام نهاد طالبان نشان دهنده عمق اختلاف بین طالبان است
امنیت
ورود نیروهای بیشتر به غزنی همزمان با مخفی شدن جنگجویان طالبان در خانه های ملکی
امنیت
بازداشت ۲ رهبر داعش در جلال آباد حملات آینده را «خنثی خواهد کرد»
امنیت
راهپیمایی جوانان ننگرهار در حمایت از سرکوب جنگ سالاران
امنیت