امنیت

مقامات نگران اند که طالبان مذاکرات بین الافغانی را قصداً به تأخیر می اندازند
امنیت
طالبان بر تخریب سرک های مهم در ولایات نیمروز و غور فخر می کنند
امنیت
ارتش ایالات متحده مسؤلیت سلسله ترورهای قبل از مذاکرات صلح را به دوش طالبان انداخت
امنیت
مذاکرات صلح افغانستان هفته آینده در دوحه از سر گرفته خواهند شد
امنیت
هزینه سنگین رویای سلیمانی برای تبدیل نمودن یمن به میدان جنگ نیابتی
امنیت
با افزایش تنش ها به دلیل محاسبات غلط ایران ارتش ایالات متحده به حالت آماده باش درآمد
امنیت
روح سلیمانی هنوز جوانان افغان را آزار می دهد که به شبه ‌نظامیان ایرانی ملحق شده بودند
امنیت
پولیس قندهار از اعضای پیشین طالبان استقبال کرده و آنها را با خانواده هایشان یکجا کردند
امنیت
باشندگان ولسوالی امام صاحب علیه طالبان قیام کردند
امنیت
یک بمبگذار بیش از ده نفر را که در ختم قرآن کریم اشتراک داشتند در غزنی کشت
امنیت