https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=4

امنیت

با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند

با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند

ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد

ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد

طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند

طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند

تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند

تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند

توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است

توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است

از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند

از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند

ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند

ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند

جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند

جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند

هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند

هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند

نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند

نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند