https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=45

امنیت

کشته شدن 20 جنگجوی داعش در حمله هوایی در کنر

کشته شدن 20 جنگجوی داعش در حمله هوایی در کنر

اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد

اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد

مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند

مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند

رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»

رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»

استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی

استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی

همزمان با ساخت و ساز جدید در وزیر اکبر خان کابل دارای یک سرک حلقوی جدید خواهد شد

همزمان با ساخت و ساز جدید در وزیر اکبر خان کابل دارای یک سرک حلقوی جدید خواهد شد

افغانستان پلان دارد افراد ملکی را برای مقابله با طالبان و داعش تعلیم داده و تسلیح کند

افغانستان پلان دارد افراد ملکی را برای مقابله با طالبان و داعش تعلیم داده و تسلیح کند

استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح

استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح

شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان

شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان

یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند

یک مقام عالیرتبه می گوید که طالبان افغان از اسلحه تولید شده در ایران استفاده می کند