https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=45

امنیت

ائتلاف فزاینده روسیه و ایران موجب بروز تنش های فرقه ای در سراسر جهان اسلام شده است

ائتلاف فزاینده روسیه و ایران موجب بروز تنش های فرقه ای در سراسر جهان اسلام شده است

یک سند نشان میدهد که مقامات طالبان در رابطه با صلح ایران و روسیه اختلاف نظر دارند

یک سند نشان میدهد که مقامات طالبان در رابطه با صلح ایران و روسیه اختلاف نظر دارند

مشکلات مردم پس از متوقف شدن خدمات مخابراتی توسط طالبان در هلمند

مشکلات مردم پس از متوقف شدن خدمات مخابراتی توسط طالبان در هلمند

جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار به پروسه صلح یکجا می شوند

جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار به پروسه صلح یکجا می شوند

کمپاین ریشه کنی کوکنار به هدف از بین بردن منابع تامین مالی طالبان آغاز شد

کمپاین ریشه کنی کوکنار به هدف از بین بردن منابع تامین مالی طالبان آغاز شد

طالبان شکست خورده در میدان های جنگ در سرپل از صلح استقبال کردند

طالبان شکست خورده در میدان های جنگ در سرپل از صلح استقبال کردند

پاکستان و افغانستان پس از درگیری ها در نزدیکی سرحد تنش ها را کاهش داده اند

پاکستان و افغانستان پس از درگیری ها در نزدیکی سرحد تنش ها را کاهش داده اند

باشنده گان عودت کننده ننگرهار به «گورستان داعش» باز می گردند

باشنده گان عودت کننده ننگرهار به «گورستان داعش» باز می گردند

سازمان ملل متحد: جنگجویان حملات شان را با «هدف قرار دادن عامدانه» مردم ملکی افغانستان افزایش داده اند

سازمان ملل متحد: جنگجویان حملات شان را با «هدف قرار دادن عامدانه» مردم ملکی افغانستان افزایش داده اند

همدستی ایران با طالبان در قاچاق مواد مخدر در غرب افغانستان

همدستی ایران با طالبان در قاچاق مواد مخدر در غرب افغانستان