امنیت

یک گروه انشعابی طالبان می گوید که ایران به طالبان اسلحه و پول می دهد
امنیت
کشته شدن 20 جنگجوی داعش در حمله هوایی در کنر
امنیت
اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد
امنیت
مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند
امنیت
رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»
امنیت
استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی
امنیت
همزمان با ساخت و ساز جدید در وزیر اکبر خان کابل دارای یک سرک حلقوی جدید خواهد شد
امنیت
افغانستان پلان دارد افراد ملکی را برای مقابله با طالبان و داعش تعلیم داده و تسلیح کند
امنیت
استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح
امنیت
شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان
امنیت