امنیت

نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است
امنیت
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند
امنیت
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد
امنیت
طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند
امنیت
توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است
امنیت
تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند
امنیت
از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند
امنیت
ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند
امنیت
جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند
امنیت
هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند
امنیت