امنیت

در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل
امنیت
در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل
دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد
امنیت
دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد
ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت
امنیت
ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت
صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند
امنیت
صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند
بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است
امنیت
بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است
داعش و طالبان  کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند
امنیت
داعش و طالبان کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند
نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند
امنیت
نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند
باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند
امنیت
باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند
طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند
امنیت
طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند
بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است
امنیت
بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است