امنیت

طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند
امنیت
حملات انتقام جویانهٔ طالبان در بغلان، زنان و کودکان را که در سوگواری بسر می بردند، هدف قرار دادند
امنیت
قربانیان، عواقب حمله موتربمب طالبان بالای شفاخانهٔ زابل را حکایت کردند
امنیت
باشنده گان آزاد شده ولسوالی وردوج، بیرحمی های سالهای طالبان را حکایت کردند
امنیت
طالبان در تخریبکاری پروژه های انکشافی افغان، مأموریت تهران را انجام می دهند
امنیت
فرماندهان پیشین طالبان به نیروی پولیس افغان پیوستند
امنیت
رهبران اروپایی ایران را مسئول حمله بر تاسیسات نفتی عربستان دانستند
امنیت
نیروهای افغان و ایتلاف مخفیگاه های باقیمانده داعش را در ولسوالی اچین مورد هدف قرار دادند
امنیت
رهبران طالبان راجع به افزایش تنش های داخلی صحبت کردند
امنیت
با افزایش تلفات جنگجویان طالب، این گروه به صلیب سرخ اجازه داد تا عملیات خود را به حالت عادی برگردانند
امنیت