امنیت

مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند
امنیت
مقامات سابق طالبان زندگی صلح آمیز در جنوب افغانستان را انتخاب کرده اند
تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده
امنیت
تجمع هزاران نفر در قندهار به حمایت از استراتیژی جدید ایالات متحده
نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان
امنیت
نگرانی طالبان و داعش از قوای قطعات خاص افغانستان
پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند
امنیت
پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند
افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند
امنیت
افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند
فعالیت سکنرها در دروازه های کابل بار دیگر حس امنیت را به وجود آورده است
امنیت
فعالیت سکنرها در دروازه های کابل بار دیگر حس امنیت را به وجود آورده است
پاکستان بالغ بر 400 پوسته امنیتی را در مرز با افغانستان اعمار می کند
امنیت
پاکستان بالغ بر 400 پوسته امنیتی را در مرز با افغانستان اعمار می کند
بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس
امنیت
بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس
شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد
امنیت
شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد
افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است
امنیت
افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است