امنیت

تجمع افراطیون موجب بروز تنش در مرز ترکمنستان با افغانستان شده است
امنیت
پلیس خیبر پختون خواه یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کرد
امنیت
مقامات قرقیز از عزیمت افراط گرایان به سوریه جلوگیری بعمل آوردند
امنیت
مقامات تاجیک 3 فراری که قصد پیوستن به داعش داشتند را کشتند
امنیت
تسلیم شدن خانوادۀ محسود ضربۀ سنگینی را بر پیکرۀ تحریک طالبان پاکستان وارد آورده است
امنیت
پناهندگان افغانی امیدوارند پس از مرگ ملا منصور، صلح برقرار شود
امنیت
عملیات ضرب عضب از حمایت عموم برخوردار است و به موفقیت دست یافته است
امنیت