امنیت

رد پروسه صلح تحت هدایت افغانستان توسط روسیه اهداف واقعی کرملین را فاش می کند
امنیت
رد پروسه صلح تحت هدایت افغانستان توسط روسیه اهداف واقعی کرملین را فاش می کند
زندانیان آزاد شده از زندان های طالبان شرح حال شان را بیان می کنند
امنیت
زندانیان آزاد شده از زندان های طالبان شرح حال شان را بیان می کنند
زنان بغلان پیام صلح را به طالبان منتقل می کنند
امنیت
زنان بغلان پیام صلح را به طالبان منتقل می کنند
قوماندان سابق طالبان: ایران و روسیه از طالبان حمایت می کنند
امنیت
قوماندان سابق طالبان: ایران و روسیه از طالبان حمایت می کنند
تخریب یک پل اصلی در بغلان توسط طالبان باعث مشکلات برای باشنده ها شده است
امنیت
تخریب یک پل اصلی در بغلان توسط طالبان باعث مشکلات برای باشنده ها شده است
زنان هرات از طالبان می خواهند اسلحه شان بر زمین بگذارند
امنیت
زنان هرات از طالبان می خواهند اسلحه شان بر زمین بگذارند
مسؤولین می گویند: پیمان امنیتی ایالات متحده با افغانستان در خدمت منافع افغانستان است
امنیت
مسؤولین می گویند: پیمان امنیتی ایالات متحده با افغانستان در خدمت منافع افغانستان است
ایران یک گرامیداشت ساختگی دیگر را برای «شهیدان» فاطمیون ترتیب می دهد
امنیت
ایران یک گرامیداشت ساختگی دیگر را برای «شهیدان» فاطمیون ترتیب می دهد
مقامات می گویند: نیروهای افغان در حدود ۲۰۰ جنگجو را در مدت ۳ ماه در ننگرهار دستگیر کردند
امنیت
مقامات می گویند: نیروهای افغان در حدود ۲۰۰ جنگجو را در مدت ۳ ماه در ننگرهار دستگیر کردند
استقبال باشنده گان کابل از پلان امنیتی جدید حکومت برای این شهر
امنیت
استقبال باشنده گان کابل از پلان امنیتی جدید حکومت برای این شهر