امنیت

طالبان در شاهراه فاریاب به بلخ اقدام به سرقت لاری و اخاذی از راننده گان کردند
امنیت
باشنده گان هلمند با التماس به طالبان: «کشتن مان را متوقف کنید»
امنیت
تشدید  درگیری های طالبان و داعش همزمان با مشاهده علائم اختلاف در هر دو طرف توسط جاسوسان شان
امنیت
جنگجویان طالبان و داعشیان یکجا شده با پروسه صلح در ننگرهار می گویند: «ما ساده لوح بودیم»
امنیت
راهپیمایی حرکت صلح مردم با هدف خاتمه خونریزی وارد هرات شد
امنیت
تعزیرات ایالات متحده بر جنگجویان فاطمیون و زینبیون صدور ناآرامی توسط ایران را هدف قرار می دهد
امنیت
علمای دینی و فعالان مدنی هرات از طالبان می خواهند جنگ «نامشروع» اش را خاتمه دهد
امنیت
طالبان در فاریاب زنان و اطفال را در سرمای شدید از خانه هایشان بیرون کشیدند
امنیت
یک عملیات جدید در لغمان زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند
امنیت
طراح حمله میدان وردک کشته شد و بقیه عاملین آن نیز فرار کردند
امنیت