https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=42

امنیت

کشته شدن «بیش از ۳۰۰» جنگجو در درگیری های طالبان و داعش در جوزجان

کشته شدن «بیش از ۳۰۰» جنگجو در درگیری های طالبان و داعش در جوزجان

باشنده های لغمان از طالبان خواستند جنگ «ناروا» را متوقف کند

باشنده های لغمان از طالبان خواستند جنگ «ناروا» را متوقف کند

خوبترین جنگجویان گروهء طالبان در ایران تحت آموزش های نظامی نیروهای خاص این کشور قرار میگیرند

خوبترین جنگجویان گروهء طالبان در ایران تحت آموزش های نظامی نیروهای خاص این کشور قرار میگیرند

درگیری ها میان داعش و طالبان باشنده های ولسوالی چپه دره را مجبور به فرار نموده اند

درگیری ها میان داعش و طالبان باشنده های ولسوالی چپه دره را مجبور به فرار نموده اند

هشدار باشنده های نورستان به طالبان: یا صلح را قبول کنید و یا هم با قیام مردمی روبرو شوید

هشدار باشنده های نورستان به طالبان: یا صلح را قبول کنید و یا هم با قیام مردمی روبرو شوید

ادامهء‌ رد خواست های مردم برای صلح از سوی قوماندانان طالبان

ادامهء‌ رد خواست های مردم برای صلح از سوی قوماندانان طالبان

بر نگشتن صدها جنگجوی طالب به میدان جنگ پس از آتش‌ بس

بر نگشتن صدها جنگجوی طالب به میدان جنگ پس از آتش‌ بس

مقامات: داعش عملاً در ننگرهار شکست خورده است

مقامات: داعش عملاً در ننگرهار شکست خورده است

پایان یافتن آتش‌ بس وعده های دروغین طالبان را به افغان ها برملا ساخت

پایان یافتن آتش‌ بس وعده های دروغین طالبان را به افغان ها برملا ساخت

'پایان بازی' برای طالبان پاکستانی پس از مرگ ملا فضل‌ الله

'پایان بازی' برای طالبان پاکستانی پس از مرگ ملا فضل‌ الله