امنیت

طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند
امنیت
طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند
امنیت
جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند
امنیت
بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند
امنیت
یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد
امنیت
بیرحمی طالبان مایوسی را برای باشنده گان ولایت زابل به بار آورد
امنیت
کشتی های حمله کنندهٔ ایرانی تلاش کردند تا تانکر نفتی بریتانیائی را در تنگهٔ هورمز در توقیف درآورند
امنیت
رکاب زدن برای صلح: بایسکل سواران افغان در مسیر ۴۰۰۰ کلومتر سفرشان پیام امید را منتشر ساختند
امنیت
داعش و طالبان بخاطر کنترل کردن معدن های تالک در ننگرهارباهم درگیرشدند
امنیت
دستگیر شدن سربازان ایرانی در فراه، نشان دهندهٔ ادامهٔ مداخلات است
امنیت