امنیت

مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند
امنیت
مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند
نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند
امنیت
نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند
شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی
امنیت
شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی
مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی
امنیت
مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی
حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل
امنیت
حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل
درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است
امنیت
درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است
جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند
امنیت
جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند
نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند
امنیت
نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند
تخریب مکتب های فراه توسط طالبان نشان دهنده ادامه خصومت آنها با تحصیل دختران است
امنیت
تخریب مکتب های فراه توسط طالبان نشان دهنده ادامه خصومت آنها با تحصیل دختران است
بلند رفتن آمار تلفات ماین ها همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در افغانستان
امنیت
بلند رفتن آمار تلفات ماین ها همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در افغانستان