امنیت

باشنده گان کندز بعد از حمله طالبان، از شرایط نامناسب زندگی حکایت می کنند
امنیت
رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند
امنیت
بیش از ۱۵۰ جنگجویان طالبان و داعش از خشونت در کنر و بدخشان دست برداشتند
امنیت
درحالیکه طالبان پایه های برق بیشتری را در هرات از بین می برند، افغانها می پرسند، 'آیا این جهاد است؟'
امنیت
طالبان اعضای حرکت مردمی صلح را اختطاف و لت وکوب کردند
امنیت
تهدیدات طالبان علیه شرکت مخابراتی سلام، خشم افغانها را برانگیخته است
امنیت
ناتو از تلاش های صلح ایالات متحده در افغانستان 'کاملآ پشتیبانی' میکند
امنیت
افراط کردن در کشتار، تاکتیک های بدبینانهٔ مذاکرات 'صلح' طالبان را آشکار می سازد
امنیت
حمایت تهران از طالبان مانع پروژه های انکشافی افغانستان شده است
امنیت
باشنده گان پروان از طالبان دلخور شده، پناه گاه این جنگجویان را به آتش کشیدند
امنیت