امنیت

به اصطلاح «عملیات بهاری» طالبان؛ یک پلان پروپاگندای سالانه
امنیت
تضعیف سطح رهبری و توانایی های طالبان در هلمند توسط نیرو های افغان
امنیت
روس ها در کنار طالبان در بالامرغاب می جنگند
امنیت
درد و رنج های بیشتر غیر ضروری: سازمان ملل متحد حملات بهاری طلبان را محکوم کرد
امنیت
«تشنه صلح»: هزاران باشنده هرات از طالبان می خواهند جنگ را خاتمه دهند
امنیت
جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند
امنیت
وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان
امنیت
تضعیف توانایی پروپاگندای داعش پس از دستگیری افرادی در ارتباط با میدیای اجتماعی در کابل
امنیت
پس از خاتمه سلطه چندین ساله طالبان نیروهای افغان راه را برای انکشاف در لعل‌پور باز می کنند
امنیت
مقامات امنیتی می گویند اگر جنگ ادامه یابد، طالبان با 'پیامدهای مرگبار' رو برو خواهد شد
امنیت