امنیت

بمب مقناطیسي یک داکتر زن را در جلال آباد کشت
امنیت
طالبان ۲ ماه پس از آنکه یک خبرنگار را در غور کشتند، برای قتل خانواده اش بازگشتند
امنیت
در پایگاه طالبان سلاح های ایرانی و یونیفورم های سپاه پاسداران کشف شدند
امنیت
ایالات متحده بالای مسیر قاچاق فاطمیون در سوریه حملات هوایی را انجام داد و پیام واضحی را ارسال کرد
امنیت
بر اساس گزارشات طالبان در عوض حمایت ایران دسترسی آب را به این کشور تعهد کرده اند
امنیت
شواهد نشان می دهند که شبکه حقانی و گروه داعش حملات تروریستی را با هماهنگی انجام می دهند
امنیت
امریکا: طالبان 'به طور واضح' عقب خشونت ها در افغانستان اند
امنیت
اختلافات فزاینده داخلی طالبان روند صلح را با تهدید از هم پاشیدن مواجه کرده است
امنیت
تعهد طالبان مبنی بر 'حمایت از زیربناها' با تمسخر گسترده روبرو شد
امنیت
افغانستان برای اعزام کردن بیش از ۱۴۰۰۰ نفر نیروهای اردوی محلی آمادگی می گیرد
امنیت