امنیت

حملات مداوم طالبان در جریان این فاجعه بی پروایی آنها را نشان می دهد
امنیت
طالبان محدودیت های مخابراتی را در تخار برگردانیدند و در مجادله با ویروس کرونا موانع ایجاد کردند
امنیت
طالبان در یک موج تازه خشونت ده ها تن را کشتند
امنیت
نیروهای افغان ولسوالی خم آب را که از سال ۱۳۹۷ بدینسو در تصرف طالبان بود، آزاد کردند
امنیت
کابل برای مهارکردن جنایات و قتل های طالبان ممنوعیت موترسیکل را تطبیق می کند
امنیت
باشنده گان سمنگان حمله طالبان را خنثی کردند و بیش از ده جنگجوی را کشتند
امنیت
یک مقام ایرانی روایت تهران در مورد 'داوطلبان' لشکر فاطمیون را نهی کرد
امنیت
رهایی های زندانیان افغان 'گام مهم' به سوی صلح را قلمداد کرد
امنیت
باشنده گان سرپل از طالبان خواستند که در جریان فاجعه ویروس کرونا آتش بس کنند
امنیت
با ادامه خشونت طالبان، این گروه ۷ عضو یک خانواده را در بلخ به قتل رساند
امنیت