امنیت

رهبران طالبان پس از لغو شدن گفتگوها، خود را در موقف ضعیف دریافتند
امنیت
باشنده گان کندز بعد از حمله طالبان، از شرایط نامناسب زندگی حکایت می کنند
امنیت
بیش از ۱۵۰ جنگجویان طالبان و داعش از خشونت در کنر و بدخشان دست برداشتند
امنیت
درحالیکه طالبان پایه های برق بیشتری را در هرات از بین می برند، افغانها می پرسند، 'آیا این جهاد است؟'
امنیت
طالبان اعضای حرکت مردمی صلح را اختطاف و لت وکوب کردند
امنیت
تهدیدات طالبان علیه شرکت مخابراتی سلام، خشم افغانها را برانگیخته است
امنیت
افراط کردن در کشتار، تاکتیک های بدبینانهٔ مذاکرات 'صلح' طالبان را آشکار می سازد
امنیت
ناتو از تلاش های صلح ایالات متحده در افغانستان 'کاملآ پشتیبانی' میکند
امنیت
حمایت تهران از طالبان مانع پروژه های انکشافی افغانستان شده است
امنیت
جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار تسلیم شدند و تعهد کردند که از دولت حمایت کند
امنیت