امنیت

حمله انتحاری طالبان در بلخ مردم ملکی را کشت و ده ها نفر را زخمی ساخت
امنیت
گزارش های استخباراتی نشان می دهند که تهران برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان، به طالبان پول داده است
امنیت
درحالیکه شاخه خراسان داعش مسؤلیت حمله راکتی بر کابل را به عهده گرفت، نیروهای افغان قاضی القضات این گروه تروریستی را کشتند
امنیت
افغانستان با برداشته شدن مانع اخیر تبادله زندانیان، منتظر گفتگوهای صلح است
امنیت
فرصت ها در نهادهای امنیتی و سکتور خصوصی در انتظار پولیس محلی افغان اند
امنیت
مقامات افغان می گویند، طالبان به اجیران مسکو مبدل شده اند
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالبان در فاریاب «زندگی باعزت» را پیش بینی می کنند
امنیت
طالبان به عنوان 'عروسک های روسیه' با قربانی های افغان ها علیه شوروی ها، خیانت می کنند
امنیت
با تائید شدن آزادی زندانیان، انتظار می رود که مذاکرات صلح بین الافغانی در روزهای آینده آغاز شود
امنیت
طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
امنیت