امنیت

حملات طالبان در جوزجان و کندز، ۱۸ نفر از منسوبین امنیتی افغان را کشته بر جا گذاشت
امنیت
حملات طالبان در جوزجان و کندز، ۱۸ نفر از منسوبین امنیتی افغان را کشته بر جا گذاشت
در راستای مذاکرات صلح با حکومت، طالبان حملات مرگبار را افزایش داده اند
امنیت
در راستای مذاکرات صلح با حکومت، طالبان حملات مرگبار را افزایش داده اند
غنی تعهد کرد که آزادی زندانیان طالب را تکمیل کند
امنیت
غنی تعهد کرد که آزادی زندانیان طالب را تکمیل کند
هبت الله کجاست؟ عدم حضور وی این گمان را افزایش می دهد که ممکن رهبر طالبان مرده باشد
امنیت
هبت الله کجاست؟ عدم حضور وی این گمان را افزایش می دهد که ممکن رهبر طالبان مرده باشد
گزارش ملل متحد از عمق روابط مداوم طالبان با القاعده پرده برداشت
امنیت
گزارش ملل متحد از عمق روابط مداوم طالبان با القاعده پرده برداشت
زنان در کندهار علیه کشتن بی تبعیض مردم ملکی توسط طالبان، گردهمایی کردند
امنیت
زنان در کندهار علیه کشتن بی تبعیض مردم ملکی توسط طالبان، گردهمایی کردند
ایالات متحده از زمان پایان آتش بس بدینسو، نخستین حملات هوایی بالای طالبان را انجام داد
امنیت
ایالات متحده از زمان پایان آتش بس بدینسو، نخستین حملات هوایی بالای طالبان را انجام داد
مقامات در رابطه با بمب گذاری کنار جاده ای در کندهار طالبان را مقصر دانستند
امنیت
مقامات در رابطه با بمب گذاری کنار جاده ای در کندهار طالبان را مقصر دانستند
آیا طالبان می توانند ادامه 'جهاد' خود در افغانستان را توجیه کنند؟
امنیت
آیا طالبان می توانند ادامه 'جهاد' خود در افغانستان را توجیه کنند؟
درحالیکه توافقنامه صلح طالبان را متفرق کرد، نگرانی هایی راجع به روابط شبکه داعش و حقانی جدی می شوند
امنیت
درحالیکه توافقنامه صلح طالبان را متفرق کرد، نگرانی هایی راجع به روابط شبکه داعش و حقانی جدی می شوند