https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=13

امنیت

هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند

هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند

شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند

شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند

وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است

وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است

ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد

ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند

مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند

مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند

تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند

تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند

سازمان ملل متحد، طالبان را برای کشته شدن ۸۵ نفر افراد ملکی در جریان کارزار های انتخابات، ملامت کرد

سازمان ملل متحد، طالبان را برای کشته شدن ۸۵ نفر افراد ملکی در جریان کارزار های انتخابات، ملامت کرد

نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند

نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند

در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند

در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند