امنیت

توهینی به اسلام: حمله طالبان در غور صدها نفر را در ماه رمضان مجبور به فرار کرد
امنیت
نیروهای افغان مرکز مشترک داعش و حقانی را در کابل از بین بردند
امنیت
نیروی هوایی افغان در ضرب و شتم طالبان مؤفقیت فزاینده ای را نشان می دهد
امنیت
در مبارزه قدرت طلبی ایران و روسیه در سوریه، لشکر فاطمیون مورد توجه قرار دارد
امنیت
دستگیری های اخیر تلاش های القاعده برای تنظیم دوباره آن در منطقه افپاک خنثی کرده است
امنیت
طالبان پلی را در تخار منفجر کرده و دسترسی هزاران مردم دهات را قطع کردند
امنیت
'خیانت' طالبان باعث تخریب شدن تأسیسات بندر در کلیفت شد
امنیت
ملل متحد می گوید، حملات خشونت آمیز توسط طالبان پس از توافقنامه صلح با ایالات متحده افزایش یافته است
امنیت
طالبان با ممانعت از تیم های ویروس کرونا جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار دادند
امنیت
طالبان پیشنهاد آتش بس در ماه رمضان را رد کردند و به فعالیت های خشونت آمیز خود ادامه می دهند
امنیت