امنیت

باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند
امنیت
باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
امنیت
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
امنیت
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
امنیت
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند
امنیت
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
امنیت
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند
امنیت
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت
امنیت
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت
باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند
امنیت
باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند
حمایت تهران از طالبان افغان 'استراتیژی دو رویی' را آشکار می کند
امنیت
حمایت تهران از طالبان افغان 'استراتیژی دو رویی' را آشکار می کند