امنیت

باشنده گان بادغیس قطع کردن برق و خدمات مخابراتی توسط طالبان را محکوم کردند
امنیت
باشنده گان بادغیس قطع کردن برق و خدمات مخابراتی توسط طالبان را محکوم کردند
یک حمله انتحاری بر اکادمی نظامی کابل دست کم ۵ تن را کشت
امنیت
یک حمله انتحاری بر اکادمی نظامی کابل دست کم ۵ تن را کشت
در حالی که پرتاب ماهواره ناموفق شد، ایران ادعاهای مشکوک به پیشرفت موشکی می کند
امنیت
در حالی که پرتاب ماهواره ناموفق شد، ایران ادعاهای مشکوک به پیشرفت موشکی می کند
'کشتن افغان ها را متوقف کنید': باشنده گان غور و هرات از طالبان خواستند که صلح را دنبال کنند
امنیت
'کشتن افغان ها را متوقف کنید': باشنده گان غور و هرات از طالبان خواستند که صلح را دنبال کنند
افغان ها طالبان را به دلیل اعدام کردن الاغ های ’کافر‘ در غور مسخره کردند
امنیت
افغان ها طالبان را به دلیل اعدام کردن الاغ های ’کافر‘ در غور مسخره کردند
طالبان با آتش کشیدن مکتب در تخار، به مبارزه خود علیه تعلیم دختران ادامه می دهند
امنیت
طالبان با آتش کشیدن مکتب در تخار، به مبارزه خود علیه تعلیم دختران ادامه می دهند
فرمانده امریکایی میگوید یک 'روند نگران کننده' رو به رشد از مداخلات ایران وجود دارد
امنیت
فرمانده امریکایی میگوید یک 'روند نگران کننده' رو به رشد از مداخلات ایران وجود دارد
عملیات های زمستانی در هرات صدها طالبان را وادار به تسلیم کردند
امنیت
عملیات های زمستانی در هرات صدها طالبان را وادار به تسلیم کردند
سربازان نجات یافته افغان از شکنجه وحشتناک و ظلم در زندان طالبان صحبت می کنند
امنیت
سربازان نجات یافته افغان از شکنجه وحشتناک و ظلم در زندان طالبان صحبت می کنند
مردم ملکی هرات که مورد حمله طالبان قرار گرفته اند خواستار مجازات سریع آنها شدند
امنیت
مردم ملکی هرات که مورد حمله طالبان قرار گرفته اند خواستار مجازات سریع آنها شدند