امنیت

طیاره های A-10 وارتاگ امریکا به منظور هدف قرار دادن تاسیسات مواد مخدر طالبان به قندهار رسیدند
امنیت
طیاره های A-10 وارتاگ امریکا به منظور هدف قرار دادن تاسیسات مواد مخدر طالبان به قندهار رسیدند
مقامات افغان: طالبان در سال ۲۰۱۷ در رسیدن به اهداف شان ناکام ماندند
امنیت
مقامات افغان: طالبان در سال ۲۰۱۷ در رسیدن به اهداف شان ناکام ماندند
تجمع هزاران نفر از باشنده گان هلمند برای صلح
امنیت
تجمع هزاران نفر از باشنده گان هلمند برای صلح
جنگجویان طالب در جوزجان با پروسهء صلح یکجا شدند
امنیت
جنگجویان طالب در جوزجان با پروسهء صلح یکجا شدند
تجدید حمایت بزرگان قومی در قندهار و هرات از نیروهای امنیتی
امنیت
تجدید حمایت بزرگان قومی در قندهار و هرات از نیروهای امنیتی
باشنده گان ننگرهار یکجا با نیروهای افغان علیه داعش سلاح برداشته اند
امنیت
باشنده گان ننگرهار یکجا با نیروهای افغان علیه داعش سلاح برداشته اند
تأکید مجدد بزرگان و علمای نورستان بر حمایت شان از نیروهای امنیتی افغانستان
امنیت
تأکید مجدد بزرگان و علمای نورستان بر حمایت شان از نیروهای امنیتی افغانستان
در ننگرهار افراد بیشتر طالبان به روند صلح می پیوندند
امنیت
در ننگرهار افراد بیشتر طالبان به روند صلح می پیوندند
حمله انتحاری داعش به مرکز فرهنگی شیعیان در کابل باعث کشته شدن تعداد زیادی از جوانان گردید
امنیت
حمله انتحاری داعش به مرکز فرهنگی شیعیان در کابل باعث کشته شدن تعداد زیادی از جوانان گردید
ننگرهار تخریب مزارع کوکنار را در آغاز فصل کشت این محصول آغاز کرد
امنیت
ننگرهار تخریب مزارع کوکنار را در آغاز فصل کشت این محصول آغاز کرد