https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=21

امنیت

جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند

جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند

باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند

باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند

بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است

بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است

افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند

افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند

با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است

با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است

بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند

بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند

پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد

پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد

قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد

قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد

افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند

افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند

جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است،  تسلیم شدند

جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است، تسلیم شدند