امنیت

باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند
امنیت
باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند
نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند
امنیت
نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند
در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل
امنیت
در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل
دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد
امنیت
دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد
ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت
امنیت
ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت
صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند
امنیت
صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند
بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است
امنیت
بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است
داعش و طالبان  کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند
امنیت
داعش و طالبان کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند
باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند
امنیت
باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند
نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند
امنیت
نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند