امنیت

ناتو به طالبان هشدار داد که اگر آنها به تعهدات شان عمل نکنند، با عواقب ناگوار روبرو خواهند شد
امنیت
اگر طالبان به نقض کردن توافقنامه صلح ادامه دهند، ایالات متحده به انتقام گیری بیشتر خواهد پرداخت
امنیت
تسلیم شدن جنگجویان داعش در میان حملات نیروهای ایالات متحده در کنر ادامه دارد
امنیت
افغان ها به روز نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان فداکاری ها و قهرمانی نیروهای امنیتی را ستایش کردند
امنیت
به خاطر اینکه طالبان آتش بس را تحت ادعای دروغین پایان دادند، ناامیدی فراگیر شده است
امنیت
جنگجویان فاطمیون به عنوان خطر عمده ای برای پروسه شکننده صلح افغان تلقی می شوند
امنیت
ایران ممکن تلاش کند تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند
امنیت
زنان بیشتری علاقمند هستند تا به صفوف نیروهای افغان بپیوندند
امنیت
افغان ها با اشتیاق در انتظار صلح هستند زیرا آتش بس قسمی امید بخش بود
امنیت
باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند
امنیت