امنیت

آمار تلفات ملکی در سال ۲۰۱۹ که طالبان مسبب آن هستند از ۷۰۰۰ نفر گذشت
امنیت
حمله هوایی ایتلاف قوماندان شاخه انشعابی طالبان را در هرات از پا در آورد
امنیت
دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند
امنیت
باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند
امنیت
ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است
امنیت
تنش ها پس از آن کاهش یافتند که تلافی ایران بر ارتش ایالات متحده در وارد کردن تلفات ناکام شد
امنیت
پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند
امنیت
روسیه و چین از محکوم کردن حمله ایران بر سفارت امریکا در بغداد، امتناع ورزیدند
امنیت
طالبان پایه های مخابراتی را در ولسوالی درزاب به آتش کشیدند
امنیت
در حالیکه قدرت های اروپایی از ایالات متحده حمایت میکنند، ایران تعهدات هسته ای خود را رها کرد
امنیت