امنیت

باشنده گان ولسوالی شیرزاد از راه اندازی عملیات ها برعلیه طالبان استقبال کردند
امنیت
باشنده گان ولسوالی شیرزاد از راه اندازی عملیات ها برعلیه طالبان استقبال کردند
پولیس کندز، در میان نقش فزاینده زنان در امنیت، در جستجوی استخدام زنان هستند
امنیت
پولیس کندز، در میان نقش فزاینده زنان در امنیت، در جستجوی استخدام زنان هستند
باشنده گان کندز خواستار گفتگوهای فوری صلح بین الافغانی شدند
امنیت
باشنده گان کندز خواستار گفتگوهای فوری صلح بین الافغانی شدند
خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند
امنیت
خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند
نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است
امنیت
نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند
امنیت
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند
امنیت
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است
امنیت
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد
امنیت
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد
طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند
امنیت
طالبان و مقامات ایرانی اعتراف كردند كه تهران از جنگجویی در افغانستان حمایت می كند