https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=29

امنیت

جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند

جنگجویان طالب با از دست دادن روحیه بخاطر کشته شدن افراد بی گناه در تخار تسلیم شدند

'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند

'بدون ترحم': نیروهای افغان عملیات بهاری طالبان را در زون غرب خنثی کردند

کارکنان سعی می کنند تا منار جام را نجات دهند اما طالبان نگهبانان آن را به قتل رساند

کارکنان سعی می کنند تا منار جام را نجات دهند اما طالبان نگهبانان آن را به قتل رساند

نیروهای امنیتی افغان از جنگجویان بازداشت شده پرسید، «در اینجا کی کافر است؟»

نیروهای امنیتی افغان از جنگجویان بازداشت شده پرسید، «در اینجا کی کافر است؟»

مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند

مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند

سربازان تازه استخدام شده  باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند

سربازان تازه استخدام شده باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند

مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند

مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند

نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند

نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند

شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی

شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی

حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل

حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل