امنیت

ارتباطات 'قطع ناشدنی' بین طالبان و القاعده صلح را با چالش مواجه می کند
امنیت
عزم نیروهای امنیتی افغان در میان حملات افزایش یافته رشد کرده است
امنیت
صدها نفر در سراسر افغانستان در اعتراض به تلاش های روسیه برای مختل کردن روند صلح تظاهرات کردند
امنیت
افزایش خشونت طالبان باعث تظاهرات برای صلح و آتش بس در سراسر افغانستان شد
امنیت
در حمله طالبان بالای دفتر ریاست امنیت ملی در سمنگان دست کم ۱۱ نفر کشته شدند
امنیت
مکافات روسی نشان می دهد که مسکو می خواهد روند صلح افغانستان را 'ناکام' سازد
امنیت
گروه انشعابی طالبان تحت حمایت ایران به دنبال مختل کردن روند صلح است
امنیت
یک کودک که توسط طالبان برای بمبگذاری انتحاری تربیت شده بود در کندز تسلیم شد
امنیت
غنی: صلح افغانستان به دلیل خشونت طالبان با 'چالش های جدی' روبرو است
امنیت
علی رغم وعده های توافقنامه صلح، طالبان و القاعده 'روابط نزدیک' را حفظ می کنند
امنیت