امنیت

معترضین هرات هشدار دادند که تهران می خواهد افغانستان را به سوریه بعدی جهان تبدیل کند
امنیت
معترضین هرات هشدار دادند که تهران می خواهد افغانستان را به سوریه بعدی جهان تبدیل کند
افسران اناث نیروهای ویژه در عملیات علیه داعش در ننگرهار شرکت کردند
امنیت
افسران اناث نیروهای ویژه در عملیات علیه داعش در ننگرهار شرکت کردند
طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند
امنیت
طالبان در جریان از سرگیری گفتگوهای صلح بالای پایگاه ایالات متحده در کابل حمله کردند
نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند
امنیت
نیروهای افغان مردم ملکی تحت محاصره طالبان را در ولایات غربی نجات دادند
با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است
امنیت
با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است
طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند
امنیت
طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند
با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد
امنیت
با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد
باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند
امنیت
باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
امنیت
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
امنیت
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد