امنیت

فرمانده جدید نیروی قدس ایران در راهش به پیروزی با موانع بزرگی روبرو است
امنیت
فرمانده جدید نیروی قدس ایران در راهش به پیروزی با موانع بزرگی روبرو است
ایالات متحده در مذاکرات با طالبان توافق آتش بس قسمی برای یک هفته را بدست آورد
امنیت
ایالات متحده در مذاکرات با طالبان توافق آتش بس قسمی برای یک هفته را بدست آورد
کاروان صلح با باشنده گان کندز برای پایان جنگ تجمع کردند
امنیت
کاروان صلح با باشنده گان کندز برای پایان جنگ تجمع کردند
غنی: در گفتگوهای صلح با طالبان پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفته است
امنیت
غنی: در گفتگوهای صلح با طالبان پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفته است
'از جنگ دست بردارید و زندگی کنید': جنگجویان طالب در فاریاب و ننگرهار تسلیم شدند
امنیت
'از جنگ دست بردارید و زندگی کنید': جنگجویان طالب در فاریاب و ننگرهار تسلیم شدند
یک حمله انتحاری بر اکادمی نظامی کابل دست کم ۵ تن را کشت
امنیت
یک حمله انتحاری بر اکادمی نظامی کابل دست کم ۵ تن را کشت
باشنده گان بادغیس قطع کردن برق و خدمات مخابراتی توسط طالبان را محکوم کردند
امنیت
باشنده گان بادغیس قطع کردن برق و خدمات مخابراتی توسط طالبان را محکوم کردند
در حالی که پرتاب ماهواره ناموفق شد، ایران ادعاهای مشکوک به پیشرفت موشکی می کند
امنیت
در حالی که پرتاب ماهواره ناموفق شد، ایران ادعاهای مشکوک به پیشرفت موشکی می کند
'کشتن افغان ها را متوقف کنید': باشنده گان غور و هرات از طالبان خواستند که صلح را دنبال کنند
امنیت
'کشتن افغان ها را متوقف کنید': باشنده گان غور و هرات از طالبان خواستند که صلح را دنبال کنند
افغان ها طالبان را به دلیل اعدام کردن الاغ های ’کافر‘ در غور مسخره کردند
امنیت
افغان ها طالبان را به دلیل اعدام کردن الاغ های ’کافر‘ در غور مسخره کردند