امنیت

دشمنان صلح صالح معاون رئیس جمهور را در بمب گذاری کابل هدف قرار دادند
امنیت
باشندگان هرات نیروهای افغان را بخاطر جلوگیری از حملات داعش در جریان عاشورا ستایش کردند
امنیت
با فرارسیدن مذاکرات صلح، حکومت افغانستان زندانیان باقیمانده طالبان را آزاد کرد
امنیت
چین قصد دارد که در ۱۰ سال آینده تسلیحات هسته ای را دو برابر کند و تأسیسات نظامی را گسترش دهد
امنیت
با آغاز دوباره تبادله زندانیان کابل و طالبان برای مذاکرات صلح در دوحه آماده می شوند
امنیت
در یک تحصن در هرات اشتراک کننده گان خواستار آغاز بلا فاصله مذاکرات صلح بین الافغانی شدند
امنیت
جنگجویان پیشین طالبان در زابل در پروژه میثاق شهروندی شغل های جدید پیدا کرده اند
امنیت
زنانی که عزیزان خود را از دست داده اند، از طالبان خواستند که به صلح متعهد شوند
امنیت
گردهمایی فاطمیون در نزدیکی سرحد افغانستان نگرانی ها در مورد فعالیت های آیندهٔ این گروه را افزایش میدهد
امنیت
طالبان برای پایان دادن به خشونت و آغازکردن گفتگوهای صلح بین الافغانی، از هر طرف با فشار روبرو هستند
امنیت