امنیت

تسلیم شدن بیشتر جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار به دنبال یک زنده گی صلح آمیز
امنیت
جنگجویان طالبان تسلیم شده در فاریاب می گویند: «ما از جنگ خسته شده ایم»
امنیت
نیروهای افغان یک مرکز شکنجه طالبان در هرات را تخریب کردند
امنیت
مبارزه نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان و اعضای قیام مردمی با اخاذی و بی رحمی طالبان در سمنگان
امنیت
سفر از پیش اعلام ناشدهء سرپرست وزارت دفاع امریکا به کابل همزمان با فشارها برای صلح
امنیت
رییس جمهور غنی برای مقابله با نفوذ ایران در افغانستان محقق را برکنار کرده است
امنیت
طالبان در شاهراه فاریاب به بلخ اقدام به سرقت لاری و اخاذی از راننده گان کردند
امنیت
باشنده گان هلمند با التماس به طالبان: «کشتن مان را متوقف کنید»
امنیت
تشدید  درگیری های طالبان و داعش همزمان با مشاهده علائم اختلاف در هر دو طرف توسط جاسوسان شان
امنیت
جنگجویان طالبان و داعشیان یکجا شده با پروسه صلح در ننگرهار می گویند: «ما ساده لوح بودیم»
امنیت