https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=50

امنیت

تجدید حمایت بزرگان قومی در قندهار و هرات از نیروهای امنیتی

تجدید حمایت بزرگان قومی در قندهار و هرات از نیروهای امنیتی

باشنده گان ننگرهار یکجا با نیروهای افغان علیه داعش سلاح برداشته اند

باشنده گان ننگرهار یکجا با نیروهای افغان علیه داعش سلاح برداشته اند

تأکید مجدد بزرگان و علمای نورستان بر حمایت شان از نیروهای امنیتی افغانستان

تأکید مجدد بزرگان و علمای نورستان بر حمایت شان از نیروهای امنیتی افغانستان

در ننگرهار افراد بیشتر طالبان به روند صلح می پیوندند

در ننگرهار افراد بیشتر طالبان به روند صلح می پیوندند

حمله انتحاری داعش به مرکز فرهنگی شیعیان در کابل باعث کشته شدن تعداد زیادی از جوانان گردید

حمله انتحاری داعش به مرکز فرهنگی شیعیان در کابل باعث کشته شدن تعداد زیادی از جوانان گردید

طالبان در یک حمله انتحاری مقر پولیس یک ولسوالی در قندهار را هدف قرار دادند

طالبان در یک حمله انتحاری مقر پولیس یک ولسوالی در قندهار را هدف قرار دادند

معاون رییس جمهور ایالات متحده خطاب به افغانستان:‌ 'ما تا آخر کار در اینجا استیم'

معاون رییس جمهور ایالات متحده خطاب به افغانستان:‌ 'ما تا آخر کار در اینجا استیم'

ننگرهار تخریب مزارع کوکنار را در آغاز فصل کشت این محصول آغاز کرد

ننگرهار تخریب مزارع کوکنار را در آغاز فصل کشت این محصول آغاز کرد

طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند

طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند

واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد

واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد