امنیت

طالبان در آخرین حمله بر تأسیسات عامه، یک کلینیک حیوانات در بادغیس را منفجر کردند
امنیت
داعش با قتل عام در جلال آباد به پایان عید بی حرمتی کرد
امنیت
داعش بار دیگر تجلیل عید را با کشتار در افغانستان مختل کرد
امنیت
جنگجویان طالب که برای مذاکرات صلح امیدوار هستند، در بادغیس تسلیم شدند
امنیت
یک مقام ایرانی روابط تهران با طالبان و مخالفت با روند صلح را دوباره تائید کرد
امنیت
طالبان در خانه های مردم ملکی در زابل مخفی شده و خانواده ها را به فرار مجبور کردند
امنیت
مذاکرات صلح بین الافغانی با آتش بس عید الاضحی به حرکت درآمدند
امنیت
علمای دینی می گویند که طالبان به دلیل کشتن افغان ها 'برای همیشه در جهنم خواهند ماند'
امنیت
طالبان برای مذاکرات صلح با حکومت افغان زمان مشروط را پیشنهاد کردند
امنیت
دختر افغان که والدینش کشته شدند گفت که وی برای کشتن طالبان دیگر آماده است
امنیت