امنیت

سربازان تازه استخدام شده  باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند
امنیت
مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند
امنیت
شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی
امنیت
نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند
امنیت
حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل
امنیت
مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی
امنیت
درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است
امنیت
جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند
امنیت
نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند
امنیت
تخریب مکتب های فراه توسط طالبان نشان دهنده ادامه خصومت آنها با تحصیل دختران است
امنیت