امنیت

تقاضای زنان هرات برای محافظت از دستاوردهای شان
امنیت
انتقام از طالبان، «چشم در برابر چشم» به خاطر قتل عساکر
امنیت
تشکیل لویه جرگه مشورتی جهت حصول اجماع ملی بر سر مذاکرات صلح با طالبان
امنیت
قلمرو رو به مرگ داعش در سوریه از وجود آخرین بازمانده گان این گروه پاک سازی می شود
امنیت
طالبان در حمله بر سرپل دهاقین را غارت کرده و منازل شان را آتش زده اند
امنیت
دستگیری عضو داعش مظنون به دست داشتن در حمله به مراسم مزاری
امنیت
جنگجویان دست کم ۱۶ تن را در حمله انتحاری به یک شرکت ساختمانی ننگرهار کشتند
امنیت
خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند
امنیت
داکتران قربانیان ملکی جنگ را که با ترس و وحشت روزانه رو به رو استند را تداوی می کنند
امنیت
تقدیر افغان ها از عساکری که عهد کرده اند تا آخرین قطره خون شان از کشور دفاع کنند
امنیت