امنیت

پس از انکه نیروهای افغان ولسوالی های جوزجان را از طالبان تصفیه کردند، باشندگان به خانه هایشان باز گشتند
امنیت
پس از انکه نیروهای افغان ولسوالی های جوزجان را از طالبان تصفیه کردند، باشندگان به خانه هایشان باز گشتند
دختر افغان که والدینش کشته شدند گفت که وی برای کشتن طالبان دیگر آماده است
امنیت
دختر افغان که والدینش کشته شدند گفت که وی برای کشتن طالبان دیگر آماده است
زندانیان سابق طالبان به هم قطاران پیشین خود میگویند جنگ راه حل نیست
امنیت
زندانیان سابق طالبان به هم قطاران پیشین خود میگویند جنگ راه حل نیست
رهبر طالبان با تعمیق اختلافات داخلی، در تیم مذاکره کننده تغیرات آورد
امنیت
رهبر طالبان با تعمیق اختلافات داخلی، در تیم مذاکره کننده تغیرات آورد
با افزایش همکاری میان پولیس و باشنده گان هرات، امنیت بهبود یافته است
امنیت
با افزایش همکاری میان پولیس و باشنده گان هرات، امنیت بهبود یافته است
طالبان یک مکتب را در تخار به آتش کشیدند و ۱۰ هزار جلد کتاب را سوختاندند
امنیت
طالبان یک مکتب را در تخار به آتش کشیدند و ۱۰ هزار جلد کتاب را سوختاندند
افغان ها خواستند که کشتار مداوم مردم ملکی بی گناه توسط طالبان پایان یابد
امنیت
افغان ها خواستند که کشتار مداوم مردم ملکی بی گناه توسط طالبان پایان یابد
ارتباطات 'قطع ناشدنی' بین طالبان و القاعده صلح را با چالش مواجه می کند
امنیت
ارتباطات 'قطع ناشدنی' بین طالبان و القاعده صلح را با چالش مواجه می کند
عزم نیروهای امنیتی افغان در میان حملات افزایش یافته رشد کرده است
امنیت
عزم نیروهای امنیتی افغان در میان حملات افزایش یافته رشد کرده است
صدها نفر در سراسر افغانستان در اعتراض به تلاش های روسیه برای مختل کردن روند صلح تظاهرات کردند
امنیت
صدها نفر در سراسر افغانستان در اعتراض به تلاش های روسیه برای مختل کردن روند صلح تظاهرات کردند