https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=8

امنیت

تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند

تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند

از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند

از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند

ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند

ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند

جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند

جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند

هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند

هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند

نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند

نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند

شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند

شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند

وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است

وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند

باشنده گان هرات با راه انداختن کمپاین های اهداء خون، قربانی های نیروهای امنیتی افغان را تکریم کردند

ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد

ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد