امنیت

پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد
امنیت
پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد
بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند
امنیت
بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند
قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد
امنیت
قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد
افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند
امنیت
افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند
جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است،  تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است، تسلیم شدند
رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند
امنیت
رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند
اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند
امنیت
اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند
هزاران نفر در هرات با نگاهی به 'شیرینی صلح'، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند
امنیت
هزاران نفر در هرات با نگاهی به 'شیرینی صلح'، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند
تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند
امنیت
تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند
حمله بزدلانه طالبان بر کارمندان تلویزیون خورشید یک جنایت جنکی خوانده شد
امنیت
حمله بزدلانه طالبان بر کارمندان تلویزیون خورشید یک جنایت جنکی خوانده شد