امنیت

توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است
امنیت
توانایی طالبان برای کنترل کردن اعضای گروه خود سوال برانگیز شده است
تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند
امنیت
تهدیدات طالبان، باشنده گان فراه را از خدمات تیلیفونی محروم ساخته اند
از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند
امنیت
از اثر فشار نظامی در ننگرهار ۱۸ جنگجوی داعش تسلیم شدند
ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند
امنیت
ایران با اعزام روحانیون به خط مقدم، 'جنگ مذهبی' را دامن می زند
جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند
امنیت
جوانان هرات خواستار پایان دادن به کشتار مردم ملکی توسط طالبان شدند
نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند
امنیت
نیروهای افغان دره باندر ولایت ننگرهار را از وجود داعش پاکسازی نمودند
هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند
امنیت
هکرهای روسی خود رابه گونهء رژیم ایرانی در عملیات جاسوسی انترنیتی وانمود کردند
وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است
امنیت
وزیر دفاع امریكا می گوید، هیچ خروج ناگهانی سربازان از افغانستان برنامه ریزی نشده است
شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند
امنیت
شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند
ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد
امنیت
ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد