امنیت

حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند
امنیت
ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند
امنیت
علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند
امنیت
افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند
امنیت
عملیات تحت حمایت روسیه در سوریه تقریباً یک میلیون نفر را بی خانمان و بیچاره ساخت
امنیت
باشنده گان هرات از طالبان می خواهند که با آتش بس موافقت کنند و به دنبال صلح دائمی باشند
امنیت
قتل های اخیر رهبران طالبان پاکستانی در افغانستان، این گروه را فلج کرده است
امنیت
خانواده های بیجا شده در بلخ با کمبود غذا و سرپناه روبرو هستند
امنیت
به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی، افغانها از مسكو خواستند كه به مداخلات پایان دهد
امنیت
فرمانده جدید نیروی قدس ایران در راهش به پیروزی با موانع بزرگی روبرو است
امنیت